kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hans Waanders

Hans Waanders (1951)

Waanders woonde en werkte in 's-Hertogenbosch.

In juni 2001 overleed kunstenaar Hans Waanders op 50-jarige leeftijd. Waanders was één van de oprichters van Artis in Den Bosch.

Hans Waanders had een bijzondere fascinatie: de ijsvogel (Alcedo atthis). Het is een glanzende blauwgroene vogel met een dolkvormige snavel, die zich doorgaands langs rivieroevers ophoudt. Vanaf 1982 observeerde en bestudeerde Waanders het enigszins schuchtere dier. Waanders registreerde alle denkbare facetten, die met het leven van de ijsvogel te maken heeft. Deze registraties kenden diverse vormen, maar het merendeel resulteerde in prachtige handgemaakte boeken, in foto's en bladen grafiek. De behoefte om alles van één bescheiden vogel met grote nauwkeurigheid te verzamelen en te beschrijven krijgt de betekenis van iets te willen beheersen, er macht over zien te krijgen. Het is een manier om greep te krijgen op het leven zelf, in dit geval gesymboliseerd door de ijsvogel.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.