kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

happening

Happening

[Engels 'gebeurtenis'] Een aan het dadaïsme ontsproten mengeling van beeldende kunst, toneel en dans waarbij in veel gevallen het publiek werd betrokken.
Binnen de happening kan op experimentele wijze de zoektocht naar nieuwe uitdrukkings- of protestvormen worden vormgegeven. Hierbij wordt getracht de grenzen tussen kunst en leven nieuw te bepalen. Naast visuele, wordt ook van lichamelijke, auditieve en gebarende tekens gebruik gemaakt.
De term werd in 1959 in het leven geroepen door de kunstenaar allan kaprow en is ontleend aan de titel van zijn multimediale manifestatie in de Reubengalerie in New york. Achttien gebeurtenissen [happenings} in zes delen.

Tot de belangrijkste vertegenwoordigers van deze in de loop van de jaren zestig ontstane happeningkunst behoorden A. kaprow in de Verenigde Staten, W. vostell en andere vertegenwoordigers van de Fluxus-beweging in Duitsland.
Kenmerkend voor de happenings van het zogenaamde Weens activisme was het ageren en reageren tegen alles en iedereen, met name door acteurs.
Vanaf de jaren zeventig werd het begrip happening vervangen door het begrip actie (Zie Joseph Beuys).

Door middel van de happenings, die geworteld zijn in de dadaïstische performances van het Züricher Cabaret voltaire en in de activiteiten van de Japanse Gutai-groep (Murakami en Shiraga) probeerde men de kunst onder de aandacht van een breder publiek te brengen (Knizak). De geïmproviseerde manifestaties werden met name gehouden door de fluxus groep en door sommige popartkunstenaars, onder wie dine, oldenburg en warhol.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 194.