kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 22-03-2008 voor het laatst bewerkt.

Heinrich Aldegrever

Zelfportret 1537

Duits kunstschilder, graveur en goudsmid van de Noord-Duitse Renaissance, geboren in 1502 Paderborn – overleden ca. 1551-1561 in Soest (West-Duitsland).

Karakteristiek voor Aldegrevers werk zijn de overslanke figuren die herinneren aan de gotiek en die tevens blijk geven van een Antwerpse maniëristische invloed. Deze figuren worden ook vaak gekenmerkt door een drukke drapering van hun kledij. De landschapsachtergronden laten dan weer de Hollandse invloed zien. Vaak vindt men in zijn werk ook ornamentele achitectuurelementen terug. Hij speelt ook vaak met licht en schaduw in zijn schilderijen.

Aldegrever werd verder ook beïnvloed door Albrecht Dürer, wiens monogram hij imiteerde. Het is zelfs mogelijk dat hij bij Dürer zelf in Neurenberg is geweest.

Biografie
Heinrich Aldegrever (eigenlijk Hinrik Trippenmäker) werd eerst opgeleid als goudsmid en maakte als dusdanig een serie ornamentele tekeningen voor ijzerwerk, waaronder ontwerpen voor messen, dolken en schedes van zwaarden.

Hij reisde rond in de Nederlanden en raakte er onder de indruk van Joos van Cleve en Jan Gossaert.

Rond 1525 vestigde hij zich te Soest in Duitsland. Daar schilderde hij al gauw een van zijn belangrijkste werken: de vleugelretabel van het Maria-altaar in de kerk Sankt Maria zur Wiese.

In de Middeleeuwen was Soest een van de belangrijkste steden in Noordwest-Duitsland. Het maakte al vroeg deel uit van een Hanze, in die tijd een belangrijke economische organisatievorm.
Toen in Duitsland de Reformatie een aanvang nam - kort na de eerste publicatie van Luthers protestantse stellingen in 1517 - discussieerden inwoners van Soest in besloten privé-kring over de nieuwe godsdienstige ideeën. In 1530 bepleitte een dominicaan openlijk Luthers stellingen en een jaar later nam de groeiende protestantse partij met geweld het bewind van de stad over. Deze protestantse overwinning maakte echter geen eind aan de vijandelijkheden met de katholieken. De volgende decennia deden er zich nog verschillende relletjes en vormen van agressie voor die het leven in de stad ontregelden.
De ups en downs van de twee partijen waren nauw verbonden met de lotgevallen van de protestantse revolutie in heel Duitsland. De keizer hield vast aan het katholieke geloof en vocht met zijn troepen en in een alliantie met de paus tegen de leiders van de protestanten en de vorsten van het Duitse keizerrijk. Zij verdedigden niet alleen hun geloof maar ook hun politieke onafhankelijkheid van de keizer. In 1555 maakte de Vrede van Nuremberg een eind aan deze godsdienstoorlogen.

Tijdens zijn leven streed graveur Heinrich Aldegrever (1502-1555/61) in Soest, met zijn kunst als wapen, voor het protestantse geloof. Zijn koperplaten waren vlijmscherpe blamages aan het adres van de katholieken en Aldegrever speelde ook een actieve rol bij de vestiging van het protestantse bewind in de stad. Soest bewaart vandaag niet alleen het artistieke oeuvre van Aldegrever, maar er zijn ook nog talrijke sporen van deze turbulente jaren aan het begin van de Reformatie. Kerken, huizen, kunstwerken, epitafen, wapens, boeken, documenten…: allemaal getuigen ze van deze tijd. Het leven en werk van Aldegrever is een mooi voorbeeld van kunst die nauw betrokken is bij politieke en sociaal-culturele bewegingen.

Vanaf 1531, onder invloed van de Reformatie, wijdde Aldegrever, die zich tot het nieuwe geloof had bekeerd, zich nog enkel aan de grafische kunst, met vooral wereldlijke onderwerpen (bijv. De Bruiloftsdanser uit 1538).

Heinrich Aldegrever overleed na 1550 in het Soest. Het jaar van overlijden is niet precies bekend, maar ligt waarschijnlijk tussen 1551 en 1561.

Omwille van de geringe grootte van zijn tekeningen wordt Aldegrever vaak gerekend tot een groep Duitse renaissanceschilders die bekend staan onder de naam 'Kleine Meesters'. Hij maakte zo’n 300 gravures tussen 1527 en zijn overlijden, vele daarvan op wonderbaarlijk kleine schaal.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Aldegrever.


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 948.