kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Heinrich Hoerle

Duits schilder, geboren Keulen 1 september 1895, gestorven Keulen 3 juli 1936.

Heinrich Hoerle heeft zijn oorsprong in het Rheinischer Expressionismus. Hij neemt na de Eerste Wereldoorlog deel aan de Keulse Dada groep met Johannes Baargeld en Max Ernst. Samen met zijn vrouw de schilder Angelika Hoerle maakt hij zich los van de internationale dada tendens van Max Ernst en sluit zich aan bij de groep 'Stupid' van Anton Räderscheidt.

Vanaf het midden van de jaren '20 behoren hij en zijn vriend Franz Seiwert tot de kern van de revolutionaire constructivistische Gruppe progressiver Künstler.

biografie
Heinrich Hoerle is als schilder autodidact. Hij maakt wandeltochten door Nederland en België. Hij sluit zich bij verschillende kunstenaarsgroepen aan.

In 1912 bezoekt Hoerle af en toe de Kunstgewerbeschule in Keulen. In 1913 richt hij in zijn ouderlijke woning in Keulen zijn eerste atelier in en hij neemt deel aan de Geronsclub.

In 1913 wordt hij lid van de kunstenaarsgroep Lunisten, waartoe ook Max Ernst en Otto Freundlich behoren.

Van 1916-1918 is hij soldaat, telefonist bij de veldartillerie.

In 1917 publiceert Hoerle zijn eerste werk in Franz Pfemfert's tijdschrift 'Die Aktion' en in 'Simplizissimus'.

Op 25 juni 1919 trouwt hij met Angelika Fick, wiens broer, Wilhelm Fick eveneens schilder is. Hoerle leert Franz Wilhelm Seiwert kennen met wie hij tot kort voor diens dood bevriend blijft, evenals Hans Schmitz en Ret Marut.

In 1919 werkt Hoerle samen met Baargeld en Ernst voor het het dadaïstisch tijdschrift Der Ventilator. In februari en maart 1920 werkt hij met Alfred Grünwald aan dit tijdschrift.

Hij neemt deel aan de herfsttentoonstelling van het expressionistische Gesellschaft der Künste in de Keulse Kunstverein en Hoerle exposeert in de dadaïstische ruimte.

Zijn Krüppelmappe (12 veristische Lithografieën, die zijn oorlogservaringen verbeelden) worden in het Lichthof van het Kunstgewerbemuseum geëxposeerd. De Hoerles namen geen deel aan de Dada tentoonstelling in Brauhaus Winter (in april 1920). Max Ernst sprak van een Sezession van de Keulse Dada (van Johannes Baargeld, Max Ernst en Hans Arp).
De Hoerle's wilden een politiekere en ook minder op Frankrijk gerichte, op regionale kunstenaars geconcentreerde kunst. Zij sloten zich aan bij de groep Stupid van Anton Räderscheidt. Hoerle's eerste streng constructivistische fase begon in 1920 en duurde tot 1923, een volgende van 1930 tot 1932.

Hoerle raakt bevriend met Gerd Arntz en Gottfried Brockmann, die in Düsseldorf wonen. De Hoerles bezoeken Seiwert in der kunstenaarskolonie Simonskall in Kalltal in de Eifel. Zij blijven steeds maar kort omdat Hoerle een echt stadsmens is.

In 1923 leert hij August Sander kennen, die veel van zijn schilderijen fotografeert. Sander heeft Hoerle ook tijdens zijn werk gefotografeerd. In datzelfde jaar vervaardigt hij een reeks prenten met een subversieve politieke boodschap.

Angelika Hoerle krijgt in 1922 tbc en sterft in september 1923. Zijn vader en zuster sterven hier eveneens aan. Als kind had Hoerle tbc overleeft, echter op 3 juli 1936 sterft hij aan strottehoofd-tuberculose.

Hoerle richt in 1924 samen met o.a. Seiwert en Freundlich de Gruppe progressiver Künstler, de Keulse Progressieven op. Hij keert terug naar een surrealistische schilderstijl. Vanaf 1924 exposeren de Keulse Progressieven in groepstentoonstellingen, o.a. in Keulen, Neurenberg, Berlijn, Amsterdam, Parijs en Chicago.

Hoerle trouwt in 1924 met Martha Kleinertz en in 1933 met de toneelspeelster Trude Alex.

In 1928 vervaardigt Hoerle enkele van zijn beroemdste werken waaronder Grüßende Jungfrau, Fabriklandschaft en Melancholie. In 1929 volgt de oprichting van het tijdschrift 'a bis z' als werktuig van de groep. Hoerle gaf de eerste 21 schriften uit, de schriften 22 tot 30 van de Keulse groep.

1930 is het succesvolste jaar van de groep met tentoonstellingen in Keulen, Hannover, Neurenberg, Berlijn, Düsseldorf, Amsterdam, Praag, Chicago en Parijs. Hoerle maakt een periode door van puristisch constructivistische composities.
In 1931 stellen zij tentoon in New York, Keulen, Düsseldorf en Berlijn. In 1932 in Keulen, Düsseldorf, Kopenhagen. Bovendien wordt er een grote groepstentoonstelling in het Kölnischen Kunstverein georganiseerd. In 1932 heeft hij een overzichtstentoonstelling in de Kölnischer Kunstverein. In 1933 werd deze Kunst als entartet bestempeld.

In 1933 reist Hoerle naar Mallorca. Hij maakt schilderijen over religieuze thema's.

In 1932 krijgt Hoerle ruzie met Seiwert, die in 1933 sterft. Heinrich Hoerle sterft zelf precies drie jaar later op dezelfde dag.

Hoerle was een succesvol kunstenaar. In 1926 bezaten het Kunstmuseum Düsseldorf, de musea in Elberfeld en Hagen, het Wallraf-Richartz-Museum, Keulen, het Kaiser-Wilhelm-Museum in Krefeld en die Kunsthalle Mannheim schilderijen van Hoerle. Bovendien het Museum in Detroit en de Staatsakademie van Kunstwetenschap in Moskou.
Tijdens het Derde Rijk werden 21 van zijn werken uit Duitse musea in beslag genomen en waarschijnlijk vernietigd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.