kunstbus
Dit artikel is 27-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hendrick Jacobsz. Dubbels

Nederlandse schilder en tekenaar van marines, strandgezichten, winterlandschappen en architectuur (als genre), gedoopt op 2 mei 1621 te Amsterdam overleden 20 oktober 1707 aldaar.

Navolger van Jan van de Cappelle, Jan Porcellis, Willem van de Velde (I) Simon de Vlieger en Ludolf Bakhuizen. Volgens Giltaij was Dubbels eerst leermeester van Ludolf Bakhuizen en vanaf 1666 werkte Dubbels in de stijl van Bakhuizen.

Nagevolgd door Jeronymus van Diest(II)

Biografie
Op 10 september 1651 te Bodegraven getrouwd met Jannetie Cornelis Clucht. In ondertrouw op 21 april 1656 met Annetje de Haes, weduwe van Jacob Abrahamse (Oud Holland 3/1885, p. 141).

Hendrick Dubbels is de derde schilder van beteekenis, die langen tijd aan de toonschildering van De Vlieger trouw bleef. Zijn schilderijen in Schwerin en Stockholm lijken op het eerste gezicht werken van De Vlieger, maar vertoonen reeds de voor Dubbels karakteristieke voorliefde van het doen opflitsen van lichte zeilen en witte wolkenkuiven in de verte tegen donkere lucht- of rotspartijen. Hoe verder hij zich ontwikkelt, des te meer zoekt hij tegenstellingen in kleur, licht en lijn. De golfslag heeft zijn bijzondere aandacht. Allengs groeit bij hem die zeer typische, moeilijk te omschrijven schilderwijze, die vooral in zijn groote doek in het Rijksmuseum, dat een vloot bij het havenhoofd van Den Helder verbeeldt, tot uiting komt en waarin hij zich onderscheidt door een zeer apart fijn grijs, dat er tegen wit en geelbruin een merkwaardig effect maakt. Iets later schept hij behagen in witte en bruinroode zeilen tegen donkere stapelwolken en lichte horizonten, welk kleur- en lichteffect hij meer dan eens verlevendigt door groen op den voorgrond en door markante donkere riethalmen. Van dit soort werk, dat krachtig van kleur is, bevinden zich twee karakteristieke stalen in het Hofje van Mevrouw van Aarden te Leerdam. Enkele andere doeken van den meester doen aan W. van de Velde den Jonge en zelfs aan Jan van de Cappelle denken. Ludolf Backhuysen, die Dubbels' leerling was, heeft veel aan hem te danken. - (www.dbnl.org)

Websites:
. www.rkd.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.