kunstbus
Dit artikel is 27-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hendrick van Steenwijck

Zuid-Nederlands schilder van architectuurstukken, geboren tussen 1540 en 1560 waarschijnlijk te Kampen in Overijssel - begraven op 1 juni 1603 te Frankfurt am Main.

Naamsvarianten: Hendrik van Steenwyck I of van Steenwijck de Oude

Hendrik van Steenwyck was de vader van Hendrik van Steenwijck II, ook wel Hendrick van Steenwijck de Jonge genoemd.

Leerling van Hans Vredeman de Vries.
Leraar van Hendrik van Steenwijck II.
Nagevolgd door Wolfgang Avemann.

Werkzaam:
Aken ca. 1573 - 1576
Antwerpen 1577 - 1585
Frankfurt am Main 1586 - 1603

Het genre architectuurstukken kwam tot ontwikkeling in de 16de eeuw in Antwerpen, waar uit Noord-Nederland afkomstige schilders als Hendrick van Steenwijck de Oude en Hans Vredeman de Vries er een specialisme van maakten. In Noord-Nederland waren Hendrick van Steenwijck de Jonge en Bartholomeus van Bassen al vroeg actief als architectuurschilders.

Het leven van Hendrick van Steenwijck, Schilder.
Ghelijck de constighe wercken van Hendrick van Steenwijck, by den Const-beminders niet sonder reden, om hun weerdicheyt en deucht worden bewaert: soo behoeft oft betaemt wel zijnen naem oock onder den goede Meesters gerekent te worden, dewijle zijn gedacht onsterflijck in eeren te blijven verdient. Hy was (als ick acht) gheboren te Steenwijck, en een Discipel van Hans de Vries: doch begaf hem sonderlinghe te maken Perspectiven van Moderne Kercken, die men wonderlijcke suyver, aerdigh, met seer fraey inventien, seer wel ghehandelt, en met goet verstandt en opmerckinge van hem ghedaen siet, datmen niet te hopen heeft deses halven van yemandt beter te sien. Hy hiel seer de streke van woonen als de Valckenborghs, en de Vriese, vertreckende (om de wreetheyt van den Const-vyandigen Mars te wijcken) uyt Nederlandt, en is eyndlijck comen woonen te Franckfoort op de Meyne, alwaer (ick meen) hy oock overleden is Ao. 1603. hebbende naeghelaten zijn soon, die hem in dese oeffeninghe en Const cloecklijck nae stapt, makende oock Perspectiven, nae de ordenen der Antijcksche Colomnen. - (Zuid-Nederlands schilder en tekenaar van religie, stillevens en architectuurstukken (kerkinterieurs), geboren tussen 1570 en 1590 Antwerpen - overleden 1649 te Leiden of Den Haag.

Naamsvarianten: Hendrik van Steenwyck II, ook Steinwick.
Zoon van Hendrik van Steenwijck I.
Werkte samen met Gillis Mostaert.

Werkzaam:
Antwerpen 1604
Frankfurt am Main
Aken
Londen 1615 - 1637 in samenwerking met Cornelis van Poelenburch
Den Haag 1638 - 1642
Leiden 1642 - 1649

Van de vrouw van Hendrik van Steenwijck, Susanna van Steenwijck, zijn enkele architectuurstukken bekend.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.