kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Henri Boot

Henri Boot (1877-1963)

Henri Frédéric Boot was Nestor van de Haarlemse-School, lid van kunstenaarsvereniging de brug.

Henry Frederic Boot; geb. Maastricht 8 februari 1877, overl. Haarlem 3 maart 1963.

Woonde en werkte in Breda, Rotterdam, Nes op Ameland 1900-1903, Spaarndam 1903-1906, Amsterdam 1907, daarna in Haarlem. ( Haarlemse School )

Leerling van B.J.C. Weingartner te Breda, van de Akademie v. B.K. te Rotterdam o.l.v. J.H. Wijtkamp, A.H.R. van Maasdijk, D.G. Ezerman en R. Miedema.

Schilderde en aquarelleerde figuren (portretten), stillevens (bloemen), interieurs en landschappen. Heeft ook tekeningen, litho's en houtsneden gemaakt.

Henri F. Boot was lid van verschillende kunstgenootschappen, o.a. van Arti et Amicitiae te Amsterdam (verkreeg in 1961 de Arti-medaille).

Eretentoonstelling Mus. 'Het Huis van Looy' Haarlem 1952. Opgenomen in verschillende verzamelingen waaroner die van het Haags Gemeentemuseum, Frans Halsmuseum Haarlem, Singer muzeum Laren en de Rijkscollectie.

H.F. Boot was leermeester van o.a. kees verwey wie hij ontmoette in 1918 en aan wie hij onderricht gaf in de traditie van Vermeer, Breitner en Verster. Voor het magistrale vakmanschap van zijn leermeester had Verwey altijd veel bewondering. Verwey zei over zijn leermeester: ,,De tijd die ik als leerling bij hem in het atelier doorbracht was enerzijds de verschrikkelijkste periode in mijn leven, anderzijds de meest grootse. Ik leerde er de armoede, de vernedering, de stokslagen verdragen waar elk leven om vraagt dat zich klaarmaakt voor ene grote strijd.'' In 1926-27 was hij leerling op het atelier van de schilder Frédéric Boot. Boot vooral deed zijn waardering voor laat-negentiende-eeuwse kunst groeien.

H. Boot gaf les aan diverse andere Haarlemse schilders waaronder Anton Heijboer. Gaf verder ook les aan F.P.J. Bakema, M. Bloemendaal, A.e. de Boer, P.H. Damave, M.E. Deinum, H.N.J. Eernink, G.J.L. Esser, G. Frederiks, J.H. Habets, M.G. Hölscher, Otto Boudewijn de Kat, A. Kikkert, P. Kloes, W.J. Leffef, H. van der Linden, B.J. Logtenberg, M.L. Maas, J. Möhlenpage, H.O. de Moor, J.H. Mulder, G.M. Th. Odyck, A. Olthoff, J.H. Oostendorp, T. Overstegen, C. Pointl, C. Pijnacker Hordijk, J. Rusman, F. Ruysenaars, J.C.E. Santen, H. Schoorl, L. Spierenburg, W. Steijn, D. Stolwijk, H. van TOngeren, R.P. Tonneyck, E. Verboog, M.C. Verheus, G. Visser, L. de Vogel, G.a.A. Voogd, J.H. Willemse, L. de WInter, W.a. de Wyn en M.C. Zelander.

Boot is een omstreden schilder. Toen er in de jaren negentig van de vorige eeuw een beeldje van hem in de Verweyhal geplaatst zou worden, kwam er van alle kanten protest. Vooral van de kant van het verzet. De kunstschilder had al voor de oorlog een grote bewondering voor Hitler en trad als een van de eersten toe tot de Kultuurraad, een bestuursorgaan dat het Hollandse kunstleven tijdens de bezetting moest bestieren. Op een vergadering van een kunstenaarsvereniging, waarin de zogenaamde Ariërverklaring aan de orde werd gesteld, zei Boot over zijn joodse kunstbroeders: 'Als ze een sta-in-de-weg zijn, dan moeten ze er maar uit.'

Boots afkeer van hygiëne was legendarisch. Hij waste zich nooit en toen een model eens met een teil water aan kwam om zich te verfrissen, verbood hij dat. Toen een deel van de correspondentie van Boot werd ontdekt, moest zijn biograaf er met speciale handschoenen doorheen omdat de brieven te vies waren om aan te pakken.

Bij zijn overlijden in 1963 werd Boot opgebaard in de Renaissancezaal van het Frans Hals Museum, een eer die geen kunstenaar in Nederland ooit ten deel was gevallen. Ondanks zijn oorlogsverleden vereerde men Boot in Haarlem, en miste men, zoals Bomans dat schreef, 'zijn gekromde gestalte die door de binnenstad slofte.'

HAARLEM 21 april 2004 - Bij Galerie Nieuw Schoten is een tot nu toe onbekend zelfportret ingebracht van de Haarlemse schilder Henri Boot. Het portret is afkomstig uit een particuliere collectie, die in z'n geheel voor verkoop is aangeboden. Het portret van Boot meet 65 bij 50 cm en moet 8000 euro opbrengen. Het schilderij is een van de weinige zelfportretten die de kunstenaar heeft gemaakt. Boot beeldde zichzelf af met zijn schilderspalet in de hand. Het zelfportret bevindt zich nog in de originele lijst en achterop staan etiketten met daarop de namen van de plaatsen waar het schilderij in de jaren vijftig is tentoongesteld.

Raymond Hensgens, eigenaar van de aan de Haarlemse Frans Halsstraat gevestigde Galerie Nieuw Schoten: ,,Het grappige is dat het schilderij valt te dateren aan de hand van Boots fysiek op dit portret. Later ging hij krom groeien, kwam zijn kin op zijn borst te liggen, maar dat is hier niet het geval. Het doek is gesigneerd maar niet gedateerd. We moeten dus nog achter het jaartal zien te komen.''

Het Frans Hals Museum, dat enkele portretten van Boot in bezit heeft, is geïnteresseerd in het zelfportret maar heeft geen plannen het aan te kopen. Mabel Hoogendonk, conservator moderne kunst: ,,We hebben hier een klein zelfportretje van Boot. Dat is heel erg mooi. Op 3 juli openen we een tentoonstelling in de Verweyhal, onder de titel Modernisme in Nederland. Daar zal dat portretje worden geeëxposeerd. Maar het portret dat bij Galerie Nieuw Schoten hangt, ken ik niet. Voor zover ik weet heeft Boot niet veel zelfportretten geschilderd, dus ik ben erg geïnteresseerd. Ik ga zeker kijken. Maar aankopen, nee, dat zit er niet in. We hebben zelf een grote collectie van Boot en het beleid is momenteel dat we vooral hedendaagse kunst aankopen. Fotografie vooral. Het budget is beperkt en je moet prioriteiten stellen.'' Cees van Hoore

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.