kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Henri ten Holt

Henri ten Holt

Henri Friso ten Holt, Utrecht 29-1-1884 / Bergen (Noord-Holland) 17-3-1968), Nederlands schilder en tekenaar van zelfportretten, portretten, religie, landschappen, paarden, vogels, stillevens.

Woonde en werkte in Utrecht tot 1907,

Trok in 1904 voor het eerst naar Parijs.

Antwerpen 1907 (3 maanden), waar hij leerling was van de Akademie,
Charleroi 1907 (6 mnd.), Amsterdam tot 1908, Egmond na 1909, Bretagne tot 1911, sinds 1912 in Bergen.

Verblijf te Rome 1914-1915.

Invloeden van Cezanne, Van Gogh, Braque en Picasso.

Schilderde, tekende (pen en pastel aanvankelijk) hoofdzakelijk bijbelse composities, portretten en landschappen, ook etsen en houtsneden, was sedert jaren zeer impressionistisch werkzaam. Gaf les aan zijn zoon H.F. ten Holt en aan E. Circkens, E.J. Conradi, D. Kouwenaar en F. Landsman. Gaf aanwijzingen aan L.J. Fernhout.

In collectie van Rijksmuseum Kroller-Muller en Rijkscollectie.

Zie ook de Bergense School.

Vader van Simeon ten Holt.

De Nieuwe Kring
Rädecker, Van Eyck en zijdelings ook Roland Holst maakten vanaf 1916 deel uit van De Nieuwe Kring, een gezelschap van beeldende kunstenaars en letterkundigen dat geïnspireerd werd door een neo-religieus gemeenschapsideaal. Zij kritiseerden de moderne samenleving en de vermechaniserende wereld en predikten een levenshouding die gebaseerd was op zelftucht en bezinning. Overeenkomstig dit ideaal leidden zij een boerenbestaan in het Noord-Hollands duin- en weidegebied in de omgeving van Bergen, toen als kunstenaarskolonie in opkomst.
Rädecker sloot destijds in zijn beeldhouwwerken en houtsneden aan bij uiteenlopende voorbeelden van buiten-Europese kunst en bij het 'gotisch vormgevoel' van de toenmalige Duitse expressionisten. De schilders van het gezelschap, onder wie Henri F. ten Holt en Jaap Weijand, bij het werk van de kunstenaars van Der Blaue Reiter als Franz Marc en Wassilly Kandinsky. Zij zochten hun onderwerpen evenals hun Münchense voorbeelden in een veelal bijbelse thematiek.
Een van de meest kenmerkende krachten van hun expressionisme was het idee van kosmische solidariteit. Hieruit valt de sympathie voor de christelijke en mystieke kunst en voor haar motieven, en voor de kunst van cultuurlozen en primitieven te verklaren. Deze gezindheid werd mede beïnvloed door schrijvers als Dostojewski en Tolstoj - waarvan Van Eyck een kenner was, en die ook door Rädecker werden gelezen - met hun ideeën over de mystieke kracht van het geloof, bevrijd van het verstand. Bron: Ype Koopmans

Park Meerwijk
Park Meerwijk in Bergen NH kan worden beschouwd als hét manifest in steen van de toen onbekende (en ook vaak onbeminde) nieuwe stroming in de architectuur: de Amsterdamse School. Het park bestaat uit zeventien villa's, allen gebouwd door vooraanstaande architecten: Frits Staal, Piet Kramer, Margaret Kropholler, G.F. la Croix, en C.J. Blaauw.
Het geheel is één van de meest bijzondere projecten uit de Nederlandse architectuurgeschiedenis. De tegelhandelaar Arnold Heystee gaf opdracht aan architect Staal om samen met architecten van zijn keuze geheel naar eigen inzicht de villa's op een door hem aangekocht stuk bosgrond in Bergen te bouwen.
Op 24 september 1918 werd het villapark geopend voor het publiek, ingeleid door een persconferentie, als gold het een tentoonstelling. Bij die opening verscheen een afzonderlijk nummer van het befaamde tijdschrift Wendingen met foto's van de huizen door Bernard Eilers. In enkele huizen werden schilderijen tentoongesteld van de toen moderne kunstenaarsgroep Het Signaal, met werken van onder anderen Le Fauconnier, Piet van Wijngaerdt en Charley Toorop. Het resultaat van die opdracht was indertijd zo opzienbarend en ook zo controversieel dat zich een uitgebreide polemiek ontspon in de vaderlandse pers.
Park Meerwijk was in hoge mate het project van een mecenas, Arnold Heystee: het was altijd zijn bedoeling de kunsten te steunen. In de loop der jaren zijn verschillende huizen bewoond door kunstenaars, onder anderen Le Fauconnier en zijn vrouw, Henri ten Holt en Filarski.
Ook enkele nog levende kunstenaars, zoals Harald Vlugt, zijn in Meerwijk opgevoed. Duidelijk is dat Park Meerwijk in veel opzichten een biotoop van de kunst is geweest en nog steeds is.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.