kunstbus
Dit artikel is 03-10-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hercules Segers

Nederlands schilder en graficus, geboren 1589 of 1590 Haarlem - overleden ca. 1637-1638 in Den Haag.

Hercules Pietersz. Segers of Seghers was schilder, maar vooral een briljant graficus. Segers wordt als dé vernieuwer van de grafiek gezien. Segers bracht kleurige, fantasierijke prenten op de markt, waarvan sommige bijna Chinees aandoen. Sinds de 19de eeuw, toen er veel belangstelling was voor zijn werk, staat Segers bekend als Seghers, alhoewel dit niet door 17de eeuwse documenten wordt gestaafd.

Hij schilderde en etste vooral bergachtige fantasielandschappen. Segers is beroemd geworden om zijn 'gedrukte schilderijen ': beschilderde prenten of bedrukte doeken. Van zijn schilderijen is weinig meer over, in totaal 11 werken. Er bestaan nog 183 afdrukken van 54 etsen, die allemaal verschillend zijn bewerkt.

Als telg van een Vlaamse immigrantenfamilie en leerling van de Vlaamse schilder Gilles van Coninxloo in Amsterdam is Segers in de Vlaamse landschapstraditie te plaatsen. Zijn werk was zeer populair in de 17de eeuw. Het beïnvloedde onder andere Rembrandt, die zelf 8 werken van Segers bezat. Ook de stadhouder en de Deense koning hadden van hem werk in hun collectie. Segers woonde in Haarlem, Amsterdam en Utrecht.

In 1612 werd hij in het schildersgilde van Haarlem ingeschreven. Kort daarop ging hij terug naar Amsterdam, waar hij in 1615 en in het kerkje van Sloterdijk een veel oudere vrouw, afkomstig uit Antwerpen trouwde, die waarschijnlijk niet de moeder van zijn kind was. Hercules Pietersz. kocht in 1619 een groot huis aan de Lindengracht, dat hij het 'Vallende Water' noemde. Vanuit zijn atelier had hij uitzicht op de Noorderkerk, toen in aanbouw. Aan het einde van de jaren twintig raakte Segers, die zich inmiddels naar zijn grootvader noemde in financiële moeilijkheden. In 1633 vertrok hij naar Utrecht en begon een kunsthandel. Vrij snel daarop verhuisde Segers naar Den Haag, waar hij mogelijk in 1638 stierf, volgens sommigen aan de drank en van een trap gevallen.

De schildersbiograaf Samuel van Hoogstraten schreef ongeveer veertig jaar na Segers' dood dat hij een zeer ijverig kunstenaar was, als zwanger van geheele Provinsien, die hij met onmetelijke ruimten baerde, en in zijn schilderijen en Printen wonderlijk liet zien, maar dat bijna niemand voor zijn werk belangstelling had. Zijn prenten werden "met manden vol" gebruikt om er boter en zeep in te doen. Zijn tijdgenoten konden zijn rijke verbeelding niet volgen. Pas na zijn dood kreeg men waardering voor zijn werk. Rembrandt was een groot bewonderaar van hem. De 17de eeuwse verzamelaar Michiel Hinlopen had 48 prenten van Segers in zijn bezit, nu in de collectie van het Rijksmuseum.

Stijl
Behalve dat de stijl van zijn landschappen afwijkt van de traditionele Hollandse manier, is vooral de techniek van zijn ets- en prentkunst hoogst eigenaardig en heeft hij een nieuw procedé ontwikkeld. Men noemt hem als de eerste, die de kleurendruk heeft toegepast of uitgevonden. Hij placht zijn platen sterk te etsen, beschilderde ze dan met olieverf en drukte ze vervolgens af op wit of gegrond papier of op linnen. Elke afdruk werd extra bewerkt, vandaar dat twee afdrukken van eenzelfde plaat er geheel anders uitzien.

Websites:
. GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Hercules_Segers

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.