kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

historiestuk

historiestukken (schilderkunst)

Historiestukken noemt men het afbeelden van historische gebeurtenissen, daden, situaties en ook van historische mythen in het algemeen. Primair wordt hierbij de historie als die van 'grote daden' en 'grote geesten' opgevat. Zo bestaat een groot gedeelte van de zogenaamde historiestukken uit geïdealiseerde taferelen van veldslagen of niet minder geïdealiseerde afbeeldingen van krijgsheren. Het schilderen van historiestukken is voortgekomen uit de, tijdens de Middeleeuwen gebruikelijke, afbeelding van legendes van heiligen.
De wisseling in perspectief tussen de geïdealiseerde veldslagen en hun krijgsheren, en de slachtoffers en 'kinderen van de rekening' wordt doorgevoerd door Théodore Géricault, en Francisco José goya. Zij is in de moderne kunst terug te vinden in de pogingen de ervaringen met de wereldoorlogen op een kunstzinnige wijze vorm te geven. (bijvoorbeeld: Pablo Picasso: Guernica) Daarnaast werden belangrijke historiestukken gemaakt door delacroix, Feuerbach, Menzel en Hodler.

Historieschilderkunst
De historieschilder stond in de 17de eeuw het hoogst in aanzien. Immers deze kunst had als doel de verhalen uit de Bijbel, de klassieke oudheid en eigentijdse historische gebeurtenissen uit te beelden. Voorwaarde daarbij was wel dat de schilder deze verhalen kende, goed menselijke figuren en hun emoties kon afbeelden en de dramatiek van het moment wist weer te geven. De historieschilder wordt dan ook wel voorgesteld als 'pictor doctus', de geleerde schilder. Dat wil zeggen hij moest niet alleen ambachtelijk vaardig zijn, maar ook intellectueel geschoold zijn.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.