kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hollandisme

Ausbreitung / Nachwirkung

Met de term Ausbreitung wordt gerefereerd aan de expansie van de Hollandse/Noordnederlandse en Vlaamse/Zuidnederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw, die in stijl, onderwerpkeuze, compositie, kleurgebruik en techniek de inspiratiebron vormde voor veel buitenlandse kunstenaars. Nederlandse schilders reisden door heel Europa en zelfs naar Azië, Afrika en Amerika, waar zij onder meer aan buitenlandse hoven in opdracht werkten of kunstenaarskolonies vormden. Daarnaast werden Nederlandse schilderijen en prenten veelvuldig verhandeld en dienden in openbare en particuliere verzamelingen tot voorbeeld aan buitenlandse kunstenaars.

Onder Nachwirkung verstaat men de invloed van één specifieke (Nederlandse) kunstenaar op één andere (buitenlandse) kunstenaar. (G. Krebber, mei 2005)

H. Gerson, Ausbreitung und Nachwirkung der Holländischen malerei des 17.Jahrhunderts. De expansie der 17e-eeuwsche hollandsche schilderkunst. Haarlem 1942

Verwante term: Hollandisme

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 20.