kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 03-04-2008 voor het laatst bewerkt.

Horace Vernet

Frans militair-, portret- en genreschilder, geboren 30 juni 1789 te Parijs - overleden 17 januari 1863 te Parijs.

'Koning Filips Augustus voor de Slag bij Bouvines op 27 juli 12' (1827)

Al jong begon Vernet zich in het schilderen van veldslagen en marinetaferelen te specialiseren, waarbij hij zich door de stijl van Delacroix liet leiden. Zijn Oriëntaalse genreschilderingen voldeden aan de smaak van zijn tijd, maar zijn inmiddels in de vergetelheid geraakt.

Gedurendee de Julimonarchie behoorde Vernet tot de representanten van de juste milieu-politiek, waarbij naar een juiste verhouding tussen (classicistische) orde en (romantische) vrijheid werd gezocht. (Parijs, waar hij van 1845 tot 1851 woonde, bezocht Raden Salèh het atelier van Horace Vernet. Vermoedelijk heeft hij deze historie- en dierschilder geholpen bij het samenstellen van diens grote composities met dieren. In 1847/1848 zou Raden Salèh met Vernet een studiereis naar Algiers hebben ondernomen, waar hij de onderwerpen vond voor zijn indrukwekkende composities en dikwijls omvangrijke schilderijen met gevechten tussen Noord-Afrikaanse jagers en leeuwen en andere jachttaferelen met herten of buffels. (www.inghist.nl


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 1879.