kunstbus
Dit artikel is 30-01-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Huub Kortekaas

Adelheid Kortekaas van Swelm, geboren 31 oktober 1947 te Nijmegen.

Huub & Adelheid Kortekaas zijn bekend door projecten als Anima Mundi, de Gouden Plant en The Unifying Spiritual Field of the World, maar ook door grote monumentale beelden (veelal uitgevoerd in corten-staal) die op verschillende plaatsen in Nederland en daarbuiten langs de openbare weg te vinden zijn.

Het kunstenaarsduo woont en werkt al jaren in de omgeving van Nijmegen, o.a. in Winssen, Ewijk, Afferden en Beuningen. Vanaf hun ontmoeting in 1965 werken zij als autodidact kunstenaars intensief creatief samen. Huub was heel lang het gezicht naar buiten, maar sinds 1999 profileren zij zich expliciet zichtbaar als kunstenaarsduo. Adelheid blijft naast hun kunstenaarschap haar passie architectuur en tuin-architectuur beoefenen.

Biografie
Huub Kortekaas is geboren als zoon van een tuinder en werd onderwijzer.
Adelheid van Swelm studeerde tuinarchitectuur met een grote passie voor architectuur. Door de ontmoeting met Adelheid en haar oorspronkelijke creatieve fantasie en passie veel veranderd. Twee mensen verbonden door de droom - het leven te leven als een uniek avontuur - gebaseerd op de aloude levensvragen: Wie ben ik, Wat is de zin van het leven en Hoe geef ik dit leven vorm.

Het Hart en de Engel kwamen hier samen en hier ontstond de Engelenkring. Adelheid blijft naast hun kunstenaarschap haar passie architectuur en tuin-architectuur beoefenen. In 1995 daagt Adelheid Huub uit om een paradijselijke nieuwe woon- werkplek te creëren, als spiegel van ons leven en het mee-ademen met de wereld. Dit resulteerde in het ontwerp en de bouw van de Tempelhof als spel van harmonie, schoonheid en symboliek

Op zijn vijfentwintigste leest Huub het boek Lof der Zotheid van Erasmus en was daarvan zo onder de indruk dat hij vond dat iedereen Erasmus moest leren kennen. Spontaan besloot hij een beeld van deze humanist te maken. Hij betrekt "De Oude Toren'" in Winssen - in het land van Maas en Waal - voor het maken van het beeld Erasmus. " De Oude Toren" ligt aan de voet van de dijk met daarachter de uiterwaarden van de rivier de Waal. Na zijn 'wedergeboorte' in de "Toren", Kerstnacht 1964, zegt hij zijn baan als onderwijzer op om leven en kunst tot een nieuwe eenheid te laten groeien, zonder artistieke ambities. Deze omgeving blijft zijn woon- en werkplaats tot 1965. Erasmus en de tekens die daar vorm krijgen, plaatst hij aan de dijk en in de uiterwaarden: archetypen van groei in hun meest elementaire vorm. Het Vruchtbaarheids-teken, de Dijkmoeder, de Vruchtbaarheids-kring, de Gaya en de Phallus ontstaan respectievelijk in 1961, 1962, 1963 en 1964. Alle onverbrekelijk verbonden met zijn beleving van de natuur in die periode.

In het voorjaar van 1965 verhuist Huub Kortekaas naar kasteel "Doddendaal" te Ewijk, zijn aloude droom. In de zomer van dat jaar ontmoet hij en Adelheid elkaar in de Winssense uiterwaarden, hun beider geliefde Elyseese Velden. Hun existentiële opvattingen om als kunstenaars midden in de samenleving te staan, inspireert hen in de zestiger jaren tot deelname aan tal van maatschappelijke activiteiten. Dit mondt uit in zijn ludiek sociale periode.

In 1969 trouwen zij. Dochter Femmigje (1970) en zoon Tjebbe (1972) worden beiden op "Doddendaal" geboren en inmiddels hebben zij 5 kleinkinderen. Int 1970 ontstaat hun monumentale reizende performance; De Engelenkring. In dezelfde periode ontstaan ook de 'social multiples'; Engelhart-stoel, Worldflower-tafel en het Zit-ei. Non-conformistische kunst, zonder drempel of voetstuk, kleurige multipliceerbare, verplaatsbare functionele polyester elementen, bereikbaar voor een breed publiek.

In september 1971 breekt een periode aan van stilte en bezinning.

In 1974 trekken zij met hun jonge gezin naar "De Engelhof" in Afferden, Gelderland om een monumentale T-boerderij te restaureren. In de leegte en stilte na de 'sociale' periode op kasteel "Doddendaal", ontstaan de eerste bronzen Kiemplantjes, Boontjes, Knopjes, Akkertjes en Potjes. Het vastleggen en ordenen van de eerste voorzichtige bewegingen van ontkiemend leven op de grens van donker naar licht, zijn als rituele handelingen. Na een aarzelend begin groeien deze eerste verstilde bewegingen uit tot monumentale Planten in corten-staal. Door de kennismaking met de Oosterse religie en filosofie, de esoterische wetenschappen; door het registreren en isoleren van de primaire groeiprocessen ontstaat een zeer individuele universele vormentaal. In deze periode ontstaan ook de eerste Potplanten, als thematische metaforen van de maatschappelijke betrokkenheid van het individu, tekens van vrijheid in gebondenheid.

Vanaf 1974 heeft hun werk de Plant als inspiratiebron: 'het symbool van het verlangen van elk mens zich te ontplooien, te groeien van donker naar licht. Als mens zijn we unieke zaailingen, maar tegelijkertijd samen onlosmakelijk verbonden met een groter geheel, op weg naar een nieuwe mens en een nieuw wereldbeeld.'

De Gouden Plant wordt in hun werk het symbool van de Spirituele Maat van de Mens; De mens als deel van één groot samenhangend organisme. De mens als Quantum-Art, zoals hij zijn kunst vanaf 1986 noemt.

Het kunstenaarsduo omschrijft zichzelf als 2 mensen die een leven lang op zoek is naar de werkelijkheid achter de werkelijkheid, zoals een quantumfysicus dat doet: Op weg naar zijn vriend Thomas More, de schepper van Utopia, schreef Erasmus 'De lof der zotheid' (1509-1511). Hoewel wij onszelf een utopia dromen, herkennen we de realiteit van Erasmus, maar ook verwant aan Yourcenar in haar signaleren van de menselijke drijfveren in tijd en ruimte. In ons werk en leven proberen we uit de chaos en illusie de grenzen van ons bestaan af te tasten, de werkelijkheid achter de werkelijkheid te onderzoeken. Wij voelen ons als quantumfysici, zoekend naar inzicht in de fundamentele wordingsprocessen. In dit verlangen naar ordening, worden wij als het ware steeds opnieuw geboren. Er groeit een sterke universele betrokkenheid, pure metafysica. Wij bewegen ons dan ook niet als kunstenaars die kunst maken, maar als alchemisten op zoek naar de symbiose tussen spiritualiteit en economie, tussen cultuur en natuur, tussen oosters en westers denken, tussen individu en maatschappij. Het is niet zozeer een visie op de werkelijkheid als zodanig, maar de werkelijkheid als illusie, de illusie als werkelijkheid. Wij noemen dit Quantum-Art. Het bewustzijn wordt daarin een deelnemend bewustzijn, een overgang van individueel naar universeel denken; van Ik naar Wij. Men ervaart dat spiritualiteit de werkelijke motor is van alle leven, de 'gouden' draad die alles en allen met elkaar verbindt. Dit brengt een proces tot ontwikkeling waarin kunst fundamentele mogelijkheden biedt als brug tussen deze ontluikende spiritualiteit en de huidige materialistische economie. Ons werk is een manifest van een voortdurende bewustzijnsverandering als een 'natuurlijke' behoefte een wezenlijke bijdrage te creëren in het groeien naar een meer bewuste, empathische en zinvolle samenleving. Een Wereldpaspoort voor Humanity.

Het is een illusie niet in de illusie te geloven. - Huub & Adelheid Kortekaas, 17 juli 1995

Tussen 1995en 1999 bouwen zij De Tempelhof in Winssen in het prachtige rivierengebied van het Land van Maas & Waal. Een conceptueel Totaalkunstwerk bezield door de Menselijke Maat - waar architectuur, tuin, kunst, leven, werk en filosofie samenkomen. De Tempelhof is een afspiegeling van de veranderingsprocessen in de wereld, de verbeelding van hun universele beelden en denkbeelden, een 50 jaar lange zoektocht naar een nieuwe inspirerende symbiose tussen tussen natuur en cultuur, economie en spiritualiteit, tussen oosters en westers denken, tussen individu en maatschappij.

Vanaf 2002 werken zij o.a. aan het mondiale Quantum-Art project: The Spiritual Garden als verbeelding van de 5 wereldreligies die in een open tempel samenvloeien tot één monumentale bloem van menselijke spiritualiteit.

Quantum-Art
Hierin wordt het bewustzijn een alles en allen verbindend deelnemend bewustzijn, een overgang van individueel naar universeel denken, van ik naar wij.

De Grote Transformatie, de mens op weg naar een Nieuwe Renaissance.

Mondiale Quantum-Art projecten van een ontwakend universeel bewustzijn:

*1989+ The Unifying Spiritual Field of the World: een verbindend zaai- en poot project met de Gouden Plant als Spirituele Maat van de Mens.

*1984 Anima Mundi, conceptuele keten van open tempels als de verbeelding van een keerpunt in het westers materialistisch denken.

*1999 De Tempelhof: is een totaal-kunstwerk, een poëtisch verslag van hun zoektocht, gericht op het verlangen naar harmonie en betekenisgeving.

*2006 The Spiritual Garden: is de verbeelding van de vijf grote wereldreligies, Hindoeïsme, Boeddhisme, Jodendom, Christendom en Islam.

*Tussen 2008 en 2011 werkten zij aan de projecten Ikonen en het Alfabet van de BouwKunst

Filmmaker Pepeyn Langedijk maakte in 2005 en 2007 resp. een documentaire en een korte film over het leven en werk van Huub & Adelheid Kortekaas.

Website: www.huubenadelheid-kortekaas.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 125.