kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

hyperrealisme

Hyperrealisme

Hyperrealisme is een van de vele benamingen, naast superrealisme, fotorealisme, neorealisme, nieuw-realisme en Sharp Focus Realism, voor een bepaald type schilder- en beeldhouwkunst dat in de jaren zeventig van de twintigste eeuw met name in Amerika bekendheid kreeg. De beoefenaren (w.o. ook beeldhouwers) werken in sterk uiteenlopende trant; hun uitgangspunt is echter steeds een fotografische weergave van de werkelijkheid.

In de Verenigde Staten ontstaat in de zestiger jaren, vooral in Californië en in New York, een stijlrichting in de moderne kunst die tegenover de principes van de abstracte-kunst, de art-informel en het tachisme een nieuw figuratief realisme stelde. Het baseerde zich daarbij op de exactheid van de fotografische weergave van de werkelijkheid, zonder enige subjectieve emotie, met een klinische precisie tot in het minste detail in beeld gebracht, aldus de koelste objectiviteit etalerend, ontstaat het Hyperrealisme.

Het hyperrealisme stond aanvankelijk dicht bij de popart, maar ontwikkelde zich later tot een zelfstandige beweging, die, vanuit Amerika, ook talrijke Europese kunstenaars beïnvloedde.

De motieven van het hyperrealisme komen vooral uit het dagelijks leven, waarbij de soms overdreven precisie en het schijnbaar willekeurige onderwerp (auto's e.d.) spanning legt in de vaak grootformatige werken. Het merendeel van de schilderijen zijn gekopieerd van foto's, terwijl de meeste beelden zijn vervaardigd op basis van lichaamsafgietsels, waardoor ze bijna niet van 'echt' te onderscheiden zijn.

Met het foto-realisme is er weer een nieuw hoofdstuk aan de geschiedenis van het schilderen van de werkelijkheid toegevoegd. Op zichzelf is het gebruik van foto's in de schilderkunst niet nieuw, dat werd al in de 19de eeuw gepraktiseerd. Maar het zo nauwgezet volgen van de foto betekende wel een nieuwe stap. Het is verrassend om te zien hoe stijl en uitdrukking zoveel kunnen verschillen ondanks het feit dat al deze kunstenaars naar foto's werken.

Chuck Close (1940), Robert estes (1936) en duane hanson (1925-1996), Robert Bechtle, Ralph Goings, Richard Mac Lean, Robert Cottingham, Don Eddy, David Parish, John Salt en Malcolm Morley zijn de Amerikaanse meesters. In Frankrijk spelen Hucleux en Schlosser een rol. In België zijn Marcel Maeyer, Roger Wittevrongel, Christian Silvain en Willem Dolphyn de belangrijkste hyperrealisten.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.