kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

iconologie

De iconologie, als interpretatie van de voorstellingsverandering van individuele beeldthema's, moet zodoende met sociale, esthetische en politieke contexten rekening houden, om de nuancering duidelijk te maken. De iconografie echter blijft in eerste instantie neutraal in haar waardebeoordeling en wil slechts een consequente en concrete beschrijving bieden. Het is dientengevolge zinvol om bij de interpretatie van een schilderij zowel gebruik te maken van de iconologie als ook de iconografie. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.