kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

impressionistische kunst

Impressionisme (in de schilderkunst)

Het impressionisme vormde een reactie op het classicisme en de academische schilderkunst, die binnen de officiële salonexposities in Parijs werden getoond.

De belangrijkste schilders van het impressionisme in Frankrijk waren: Monet, Renoir, Pissarro, Sisley, Cezanne, en Degas.
In Duitsland : Liebermann, Corinth en Slevogt.
In Italië Segantini.

Ontstaan
De ontwikkeling van het impressionisme begint in Frankrijk in het jaar 1874 met een groepsexpositie (in het atelier van de fotograaf nadar op 15 april) van kunstschilders, die echter pas na 1877 naar aanleiding van het als 'impressie' betitelde schilderij van Claude Monet kleinerend als impressionisten werden benoemd.

Typerende kenmerken voor de impressionistische schilderkunst zijn de voorliefde voor duidelijke en heldere kleuren, de veelheid aan kleurnuanceringen en de spontaniteit waarmee de verf is aangebracht; er is nauwelijks nog een lineaire vormgeving te zien. In deze zin vormt het impressionisme de eerste stap naar de emancipatie van de kleur ten opzichte van de relatie tot het afgebeelde object en daarmee de overgang van de klassieke naar de moderne schilderkunst (Zie ook modernisme en abstracte-kunst ).

De overgangsvorm van het impressionisme is duidelijk zichtbaar in de wijze waarop de natuur wordt weergegeven. Niet het voorbeeld van de natuur zelf, doch de wijze waarop deze wordt ervaren, wordt waargenomen, treedt op de voorgrond. Het gaat om de principes van de menselijke zienswijze. De realiteit wordt hierdoor minder een samenspel van vaste vormen en lineaire lichamen. Het wordt veel meer een wisselend organisch spel van licht en donker, dat zich in het menselijke oog tot een totaalindruk formeert.

Concurrentie fotografie.
De ontwikkeling van deze nieuwe principes van vormgeving werd ook gestimuleerd door de opkomende fotografie, die een concurrent voor de schilderkunst werd. Aangezien de fotografie reeds veel exactere afbeeldingen van de realiteit kon maken, trachtte de schilderkunst via een andere wijze van verbeelding van de werkelijkheid tot een specifieke relevantie te komen.

Voorlopers.
Voorlopers van op kleur en lichtval gebaseerde schilderkunst waren voor de impressionisten naast Frans Hals de Engelse landschapschilders John Constable en William Turner, en in Frankrijk Eugène Delacroix en Camille Corot.

Neo- en Post-impressionimse
Het impressionisme zelf ontwikkelde zich tegen het einde van de 19e eeuw in het neo-impressionisme en het Post-impressionisme. Met vaak wetenschappelijke interesse wijdde het divisionisme, respectievelijk het pointillisme zich aan de optische weergave van de realiteit door het gebruik van individuele kleurpunten, een schilderstechniek waarmee vooral seurat experimenteerde.

Invloed.
De invloeden van het impressionisme op de moderne kunst zijn uiterst veelzijdig en verstrekkend. Het tachisme vertegenwoordigt binnen de abstracte schilderkunst de consequentie van deze impressionistische principes. De popart zet dit, via experimenten met optische effecten en illusies voort. Het fauvisme en het expressionisme bevrijden zich, uitgaande van het impressionisme, definitief van de dwangmatigheid van een, op de natuur georiënteerde nabootsing binnen de opvattingen van de kunst.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 8.