kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Independent Group

Independent Group (ca. 1952-1956)

De Independent Group was een los verband van Britse vormgevers, architecten, fotografen en kunstenaars die gedurende de eerste helft van de jaren vijftig regelmatig bijeenkwamen in het Institute of Contemporary Art (ICA)(Instituut voor eigentijdse kunst) in Londen. Tijdens die bijeenkomsten, die interdisciplinair van aard waren, stonden met name wetenschap en technologie, muziek, theater en beeldende kunst centraal.

De groep bestond o.a. uit Richard Hamilton, Alison en Peter Smithson, Eduardo Paolozzi, Reyner Banham, William Turnbull en Nigel Henderson.

De Independent Group heeft grote belangstelling voor de opkomende massamedia, consumptiedrang en technologie (van de Amerikaanse industriële productie) en gebruiken dit gegeven als uitgangspunt voor hun werk. Als voorvechters van de massacultuur pleitten sommige leden van de Independent Group zelfs voor de idee van ingebouwde vergankelijkheid, die naïef genoeg als heilzaam werd beschouwd vanwege de economische groei die het bood door verhoogde productie.

De Independent Group verwierp de modernistische filosofie en ontleende eerder inspiratie aan 'lage' dan aan 'hoge' kunst. Ze erkent dat het dagelijks leven met zijn populaire cliché's een bron is voor een nieuwe beeldtaal. Elementen uit de eerste jaren van de consumptiemaatschappij, reclames, advertenties, filmstills, duiken op. Dit was de eerste Engelse fase van popart (1953-58), waarin men zich vooral toelegde op het reproduceren van de technologie.

Voor de door de Independent Group georganiseerde tentoonstellingen Parallel of life and art (1953) Man, machine and motion (1955) en eigenlijk de eerste popart tentoonstelling This is tomorrow (1956) (Dit is morgen) in de Londense Whitechapel Art Gallery, diende het eigentijdse leven als uitgangspunt. Zo introduceerden zij de populaire cultuur en de massamedia in de Britse kunst en stonden zo aan de wieg van de popart. Het affiche voor de tentoonstelling is de collage 'Just what is it that makes today's homes so different, so appealing?' van Richard Hamilton. De collage verwijst naar multimediale kunst, communicatie, huishoudelijke realiteit, vormgeving en technologie. Deze collage wordt als een icoon van een een nieuw tijdperk gezien: de popart. In zijn collage verwerkte Hamilton een suggestieve afbeelding van een lolly met daarop het woord 'POP'. Dit was waarschijnlijk de eerste keer dat een woord in een kunstwerk de naam van een nieuwe kunstbeweging werd.

En inderdaad het woord popart schijnt in Engeland gelanceerd te zijn door de criticus Lawrence Alloway. Niet in 1964, niet in 1962, maar reeds in 1956. En nog vóór het woord er was, waren er zowel in Amerika als in Engeland, maar ook in Frankrijk, Italië en bij ons kunstenaars werk aan 't maken dat nu als volbloed pop beschouwd kan worden. In Londen vindt men ze samen in het Royal College of Art en in de Independent Group; hun woordvoerders C. Reyner Banham, Lawrence Alloway, Paolozzi en Hamilton verdedigen hun opvattingen in het Institute of Contemporay Arts. - (Geerts Bekaert www.dbnl.org)

Websites:
. members.home.nl/kunstna1945Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 20.