kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

inkt

Inkt

Vloeibare tot halfvloeibare stof waarmee men schrijft, drukt of tekent.

In strikte zin is inkt een oplossing of colloïdale oplossing van kleurstoffen. In die zin verschilt inkt van verf, dat bestaat uit een smeersel met pigmenten. Meestal is inkt zwart of blauw, maar er bestaan ook anders gekleurde inkten.

Oost-Indische inkt
Oost-Indische inkt is een lichtechte diepzwarte inkt die veel door kunstenaars wordt gebruikt. Het is een van de oudst bekende soorten inkt. De inkt bestaat uit moleculen zuivere koolstof (roet) die door wrijving in water zijn gesuspendeerd en zich blijvend in colloïdale suspensie bevinden. Er is dus geen sprake van een pigment. Er is ook geen bindmiddel, arabische gom of een soortgelijke stof, nodig om na het drogen deeltjes aan het papier en aan elkaar te binden. De moleculen slaan na droging van het water op de drager neer in een door water onoplosbare brosse koolstoffilm.

De naam "Oost-Indische inkt" werd en wordt echter voor allerlei inkten gebruikt waar roet (lampenzwart) inzit en de meeste daarvan hadden wel degelijk Arabische gom of schellak als bestanddeel om de film minder bros te maken; dit vermindert echter in het eerste geval de watervastheid; schellak is echter zelf ook watervast.

Hoewel de gebruikelijke vorm van Oost-Indische inkt vloeibaar is, kwam deze inkt vroeger in de handel in de vorm van blokjes die op een wrijfsteen fijngewreven werden met water. Deze blokjes werden gevormd door het roet met een gom te mengen, de taaie massa in stukken te snijden en deze brokken te bakken. Traditioneel bevatte de inkt hierdoor een gombestanddeel.

Zelfs na eeuwen verbleekt de inkt niet - pure koolstof kan immers niet door het licht afgebroken worden - en het is ook op zeer afgesleten papyri en perkamenten nog mogelijk de tekst te lezen, vaak belangrijk beter met behulp van infrarood licht.

Drukinkt
Drukinkt, waarvan offsetinkt een speciale vorm is, is in feite een verf omdat ze pigment bevatten in plaats van kleurstoffen.
Lithografische drukinkten moeten de eigenschap hebben zich slecht te mengen met water en zeer taaivloeibaar te zijn.
Voor de verschillende stadia van een lithografie zijn er speciale inkten. De belangrijkste is de peninkt. Deze inkt wordt ingezet nadat de tekening is gemaakt met het lithografische tekenmateriaal(en). Dan wordt namelijk de gehele bovenkant van de kalksteen met arabische gom afgedekt. Enige uren later wordt de tekening weggewassen met terpentine en vervangen door een asfalt-oplossing. Met een natte spons wordt daarna het restant asfalt en de arabische gom weggewassen. De steen wordt vochtig gehouden en met een leren inktroller wordt de peninkt over de steen verdeeld. Wanneer dit kundig wordt gedaan komt de oorspronkelijke tekening in al zijn nuances, nu voorzien van drukinkt, weer tevoorschijn. Vaak wordt er daarna niet direct een oplage gedrukt maar de steen nogeens gegomd. Pas wanneer er een oplage wordt gedrukt wordt een een iets minder taaie inkt gebruikt om het beeld zodoende sneller met inkt te kunnen 'opbouwen' en deze dan te 'persen'.

Offsetinkt
De offsetinkt bestaat, net als andere drukinkt, uit minstens twee componenten.
Deze twee hoofdbestanddelen zijn het kleurpigment en de kleurdrager. De kleurdrager wordt meestal als bindmiddel of vernis aangeduid. Aan alle vellenoffsetdrukinkten zijn ook nog droogmiddelen, ter versnelling van het drogen, toegevoegd.
Door de kleurpigmenten wordt de kleurtoon bepaald. Voor iedere aan te wrijven kleur wordt het passend pigment uitgezocht. De chemische industrie levert een groot aantal pigmenten.
Het bindmiddel bestaat bij vellenoffsetdrukinkten uit een colloïdale oplossing van kunstharsen en vluchtige oliën in mineraalolie. De kwaliteit van de drukinkt wordt bepaald door de samenstelling en de bereiding ervan.
De kleurpigmenten kunnen alleen door het bindmiddel getransporteerd en tijdens het drukken vast op het papier of ander te bedrukken stof aangebracht worden.
Er zijn twee soorten drogingen:
. Fysische droging (cold-set inkt)
. Oxidatieve droging d.m.v. van UV of IR


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Inkt

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.