kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Isaac de Jouderville

Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder van figuurvoorstellingen, portretten, stillevens

Leerling van Rembrandt, schildert in vroege-Rembrandt stijl.

Naamsvarianten: Isaak, Isaack Jouderville, Jovdervill Jgoderville, Jodderville, Isaac de Joudeville, Joudreville, Jovderville, Judeville, Sieurdeville, Sjouderville, Souderville, Suderville, Tsioddeville, Youderville, Zonderville.

Geboorteplaats/datum Leiden 1612 - 1613-03-25 Kort voor 1613/03/25
Sterfplaats/datum Amsterdam 1645-03-23 - 1647-09-25 tussen 23-03-1645 en 25-09-1647

Isaack de Jouderville werd 1613 als zoon van de herbergier Isaac de Joudreville geboren. Deze was, afkomstig uit Metz, omstreeks 1607 als soldaat naar Leiden gekomen.

1 Januari 1630 treed Isaack in de leer bij Rembrandt, hij is dan de tweede leerling van Rembrandt, de eerste was Gerard Dou.

Op 26 April 1632 werd hij als student der philosophie aan de Leidse universiteit ingeschreven. Hij woonde toen ten huize van Janneken Joosten en gaf op 20 jaar oud te zijn. Mogelijk was deze inschrijving bedoeld om, net als zijn andere kunstbroeders, vrijdom van accijnzen te verkrijgen.

Amsterdam 1636

Vier jaar later traden Isaac en zijn zuster Magdalena bijna gelijktijdig in het huwelijk. Op 8 Februari 1636 tekende Isaac aan met Maria Le Fevre van Amsterdam en op 18 Maart tekende Magdalena aan met Pieter Le Fevre van Amsterdam.

Uit het huwelijk van Isaac werd op 10 December 1636 een dochter Maria in de Pieterskerk en op 28 Februari 1638 een zoon Isaac in de Hooglandsche kerk gedoopt. De tweede dochter Isabelle werd eveneens in Leiden geboren en gedoopt op 08-06-1640, deze trouwde met de bekende scilder Abraham de Rijp.

Leiden - 1641
Deventer 1641 - 1643

Juni 1641 verhuist Isaac, niet geheel zonder schulden, naar Deventer. Zijn zwager en zijn zuster waren reeds vroeger naar dezelfde plaats vertrokken. Pieter Le Fevre echter stierf spoedig, den 10 December 1641. hij was apotheker hetgeen blijkt uit de op 12 Augustus 1643 opgemaakte inventaris van zijn weduwe. De schulden van Pieter bij zijn overlijden waren talrijker dan zijn bezittingen, er waren 2 kinderen Joannes 4 jaar en Suzanne bijna 2 jaar oud. De weduwe hertrouwde later met de schilder-kunstkoper Juliaen Teniers.

Op 23 Januari 1642 werd zijn zoon Johannes gedoopt en in 1643 verhuisde hij naar Amsterdam. Na 1645 verdwijnt Isaac de Jouderville uit het beeld en toen op 29 Juli 1659 zijn dochter Marike in het huwelijk trad met de bekende schilder Frederik de Moucheron waren haar beide ouders al overleden.

Isaack wordt tegenwoordig als een van de talentvolste leerlingen van Rembrandt gezien maar zijn nazaten Isaack en Frederik de Moucheron zijn bekender geworden bij het gewone publiek en van hun is meer werk bewaard gebleven en in het bezit van musea over de hele wereld.

Bronnen:
touwslag/joudervill
RKD Images

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 23.