kunstbus

(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.

Islamitische schilderkunst

Islamitische-schilderkunst

De schilderkunst van de islam, die als religieuze beweging in het jaar 622 n. Chr. - het jaar waarin de profeet Mohammed van Mekka naar Medina uitweek - is ontstaan, wordt in vergelijking met de schilderkunst van het christendom of andere religieus gemotiveerde kunst daardoor gekenmerkt, dat ze geen afbeeldingen van God (Allah) kent. Ook de heilige schrift van de islam, de koran, is geheel in tegenstelling tot de christelijke evangeliën, nooit van afbeeldingen voorzien. En ook van het leven van de profeet Mohammed bestaan nauwelijks afbeeldingen, waarbij de uitzonderingen de profeet zonder gezicht voorstellen of zijn gelaat achter doeken verbergen. Deze beeldvijandigheid van de islam - de koran kent geen beeldverbod - gaat terug op aanwijzingen van Mohammed, die een beeldverering in rituele samenhang wilde voorkomen, zo de islam van andere religies met een breed scala van afbeeldingen (Byzantijnse schilderkunst) afzonderend. Daarom namen ook de moskeeën, de Heilige Grafkerk in Jeruzalem (691/92) en de grote moskee in Damaskus (ca. 715) voorop, het Byzantijnse mozaïek alleen formeel-technisch over, terwijl als motieven planten, landschappen en ornamenten werden gebruikt.

Het ornamenteel-tweedimensionale is een ander kenmerk van de islamitische schilderkunst, die internationaal genoemd moet worden, want ze werd voortgebracht in verschillende cultuurgebieden, waaronder Arabië, Spanje, Syrië, Tukije, Perzië en Voor-Indië. In al deze gebieden betreft het voornamelijk miniatuurschilderkunst en boekillustraties. Vooral in avonturenvertellingen - voor de westerse lezer zijn de 'Verhalen uit Duizend en een Nacht' een bekend voorbeeldhistorische verhalen en dichtwerken ontwikkelt de islamitische schilderkunst zich vanaf de 11e eeuw tot een uitgesproken illustratiefvriendelijke kunst met een decoratief en ook veelvuldig de tekst in de afbeeldingen betrekkend vertelplezier. Deze islamitische illustratiekunst, waarvan de Perzische en Indische mogol-miniaturen de hoogtepunten vormen, bleef een kunst voor de in die tijd bloeiende heersershoven, van wie ook voornamelijk de opdrachten voor de illustraties afkomstig waren. Het leven aan die hoven met de sprookjesachtige tentoonspreiding van rijkdom, pronk en luxe is daarom ook een wezenlijk onderdeel van de thematiek van de islamitische schilderkunst.

Zie ook Arabische Kunst. .


(advertentie)
Er staan 3 artikelen in onze webwinkel Kunstbus


Winston karaf/vaas Per Lutken voor Holmegaard, Denemarken

Deze zeldzame vaas of karaf is ontworpen door Per Lutken voor Holmegaard in Denemarken. Deze karaf is ooit aangeschaft in het chique warenhuis van Hans Hansen in Kolding in Denemarken.
Prijs: € 300

Pageviews vandaag: 251.