kunstbus
Dit artikel is 13-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Ivan Grubanov

Ivan Grubanov (Belgrado, 1976) behoort tot de jonge generatie Servische kunstenaars die opgroeide in een hermetisch gesloten samenleving. Zij kwamen in opstand tegen het regime van Milosevic en eisten vrijheid van expressie, open communicatie met de wereld om hen heen en ruimte voor nieuwe kunstzinnige experimenten. In deze omstandigheden werd Grubanov zich bewust van zijn sociale rol en verantwoordelijkheid en ziet zich gedwongen om als een publieke persoon binnen een sterk politieke en sociale context zijn onafhankelijke positie te verdedigen.

Grubanov studeerde schilderkunst aan de kunstacademie in Belgrado. In 2002 en 2003 studeerde hij aan de Rijksacademie in Amsterdam. Momenteel maakt hij deel uit van het Delfina Studio Programme in Londen. Recent had hij tentoonstellingen in o.a. het Museum voor Hedendaagse Kunst in Belgrado en Kunsthalle Bern. Hierbij verscheen de catalogus 'Visitor' (auteurs o.a. Phillipe Pirotte, Gerardo Mosquera). Stroom Den Haag publiceert een supplement bij 'Visitor' waarin de relatie van het gelijknamige werk met Den Haag wordt belicht door teksten van Gregor Guy-Smith (voorzitter Association of Defense Counsel, ICTY) en Kai van Hasselt (econoom, urbanist).

Toen Ivan Grubanov in 2002 zijn studie aan de Rijksacademie in Amsterdam begon, startte in Den Haag het proces tegen zijn voormalige president, Slobodan Milosevic. Gedurende twee jaar bezocht Grubanov regelmatig het International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (ICTY). Geconfronteerd met de man en de gebeurtenissen die zijn leven hadden bepaald, zocht hij naar een manier om de intensiteit van die ervaring vast te leggen. Hij begon te tekenen, in een poging om zichzelf te verhouden tot dat hoofdstuk uit de geschiedenis.

Met een tentoonstelling bij Stroom Den Haag brengt Ivan Grubanov de serie 'Visitor' (2002-2003), bestaande uit 166 tekeningen, terug naar de stad waar deze is ontstaan. De reeks is chronologisch geordend: de eerste tekeningen zijn schetsmatige verkenningen van de rechtzaal, de personen en hun attributen. In de loop van de tijd worden de tekeningen leger. Een enkele trefzekere lijn plaatst Milosevic in het blad. Wezenloos.Study of My Father, 2004

Naast 'Visitor' worden nog twee werken getoond. Het indrukwekkende 'Study of my Father' (2004) is een diareeks waarin poses van zijn goed getrainde vader worden afgewisseld met foto's van demonstraties en van ingestorte gebouwen als gevolg van bombardementen. Hier confronteert Grubanov zichzelf met zijn 'oorsprong'. Het videowerk 'Beauty of Believing' (2005) is op uitnodiging van Stroom gemaakt; de tijdelijke architectuur van een podium, als inwisselbare drager van politieke ideologie of van betekenisloos entertainment, vormt het decor voor een bijeenkomst waarin herdenken en collectieve vergetelheid lijken samen te vallen.

Hoe verhoudt de formele geschiedenis zich tot persoonlijke verhalen? Hoeveel individuele 'complicaties' laat het regime van de politieke geschiedschrijving toe? Grubanov omschrijft zijn werkwijze als 'mapping myself into complex historical situations'. De kunstenaar kiest veelal voor een subjectieve documentaire benadering; er is altijd een zekere ambivalentie ten aanzien van het onderwerp. Hij vermijdt oppervlakkige standpunten, opinies en eenduidige emblematische beelden. Tegelijk ondervraagt de kunstenaar zichzelf: hoe ver gaan identificatie en zelfreflectie?

De catalogus 'Ivan Grubanov ! VISITOR' (Museum of Contemporary Art, Belgrado, 2005) is in Nederland exclusief verkrijgbaar bij Stroom Den Haag. Bij deze catalogus publiceert Stroom een supplement waarin de relatie van het gelijknamige werk met Den Haag wordt belicht door teksten van Gregor D. Guy-Smith (Defence Counsel) en Kai van Hasselt (econoom, urbanist).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 19.