kunstbus
Dit artikel is 11 02 2017 10:42 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacob van Swanenburgh

Noord-Nederlands (vóór 1775) schilder, tekenaar van architectuur (als genre), historie en portretten

Swanenburgh,
Jacob Isaacsz. van Swanenburch,
Jakob Isaacsz. van Swanenburch,
Jakob Isaacsz. van Swanenburgh,
Jacob Isaacsz. van Swanenburg,

Geboorteplaats/datum Leiden 1571-04-21
Sterfplaats/datum Leiden 1638-10-16
overleden tijdens een bezoek aan Utrecht (Ekkart 1998, p. 127); begraven op 17 oktober 1638. Bij zijn overlijden noteerde men: 'Wat betreft zijn voortreffelijke begaafdheid in de schilderkunst, die blijkt duidelijk uit het grote en gevarieerde oeuvre dat hij heeft geschilderd'. (((Familiekroniek van Willem van Heemskerck (1613-1692), Ekkart 1978, geciteerd in Schwartz, 1984, p. 22. ))))

Jacob van Swanenburgh was een Leidse historieschilder en genoot enige vermaardheid omdat hij in Italië had gestudeerd. Hij was een zoon en leerling van de in Leiden populaire schilder Isaac Claesz. van Swanenburgh en broer van Claes en Willem van Swanenburg. Jacobs vader was behalve schilder ook burgemeester van Leiden geweest.

ca 1591 vertrek naar Italië, Venetië
Jacob reisde naar Italië om zijn techniek te verbeteren. Hij werkte er in Venetië en Napels.

Rome Napels 1605 - 1615
In 1608 werd hij voor het aartsbisschoppelijk hof gedaagd op beschuldiging van het trachten op zondag schilderijen te verkopen. In werkelijkheid ging het om een schilderij getiteld 'De heksendans', waarop heksen waren afgebeeld die dansten in de hel.
Het jaar daarop trouwde hij in Napels (Wurfbain) met Margarita Cordona en verbleef nog acht jaar in NApels.

Leiden 1618 - 1638
In 1615 naar Leiden teruggekeerd na een verblijf van 24 jaar in Italië; in 1617 naar Napels om vrouw en kinderen op te halen; in 1618 definitieve vestiging te Leiden (Ekkart 1998, p. 127)

In Leiden teruggekeerd ontving hij in zijn eigen atelier leerlingen.

Rembrandt
Zijn beroemdste leerling was Rembrandt van Rijn, die vermoedelijk van 1620/21 tot 1623 bij hem in de leer was.
Hoewel Rembrandt drie jaar bij Swanenburgh heeft gewerkt lijkt hij niet door hem beinvloed. In het atelier van Jacob van Swanenburgh aan de Langebrug 89 leerde Rembrandt de beginselen van het schilderen (en werd hem de kunst van het etsen bijgebracht? Zijn werken laten dan nog maar weinig van de latere excellentie zien. Ze zijn onopvallend en klassiek. Na drie jaar bij hem in de leer te zijn geweest had Rembrandt zulke goede vorderingen gemaakt dat zijn vader erin toestemde dat hij zijn studie zou voortzetten in Amsterdam bij de historieschilder Pieter Lastman (1583-1633).

Als leerjongen in het atelier van Van Swanenburgh oefent Rembrandt in het gebruik van verschillende materialen en technieken. Hij bekwaamt zich in de voorbereidingen die een schilder dient te treffen voordat hij kan schilderen. Hij maakt zich eerst de tekenkunst meester. In pen, inkt en krijt tekent hij modellen en voorbeelden van andere meesters na. Pas dan is Rembrandt klaar voor 'het echte werk': schilderen in olieverf.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 61.