kunstbus
Dit artikel is 11-11-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacopo Bellini

Italiaans-Venetiaanse schilder uit de vroeg-renaissance, geboren ca. 1400 in Venetië - overleden ca. 1470 aldaar.

Jacopo Bellini was een van de leden van de schilderfamilie Bellini. Zijn zonen waren Gentile Bellini en Giovanni Bellini (1430-1516) en zijn schoonzoon was Andrea Mantegna.

Jacopo was één van de stichters van de schilderstijl van de Renaissance in Venetië en noordelijk Italië en de eerste schilder in Venetië die op de hoogte was van de Florentijnse schilderkunst en zich voor Romeinse oudheden interesseerde.

Veel van zijn grootste werken, waaronder de enorme Kruisiging in de kathedraal van Verona, zijn verdwenen. Van belang zijn twee schetsboeken, die getuigen van zijn streven naar perspectief en dieptewerking (in het British Museum en in het Louvre) die ook aantonen dat Jacopo Bellini geïnteresseerd was in landschappen en in architectuurontwerpen. Zijn overgebleven werken tonen hoe hij met lineair perspectief werkte. De werken vertonen decoratieve patronen en rijke kleuren die typerend zijn voor de Venetiaanse schilderschool.

Jacopo Bellini, die, enigszins verwant met Pisanello en vooral met Gentile da Fabriano, wiens leerling hij was, mocht weldra rijpere Florentijnse invloeden ondergaan. De Venetiaanse kunst vermengde in zich de speelse liefelijkheid van de late gothiek uit het Noorden met den oostersen lust in glanzend koloriet en goud, maar zonder zich veel om den vorm te bekreunen, en de door naturalistische elementen aangedane hofkunst van Gentile da Fabriano bracht daar voorshands weinig verandering in. Maar Jacopo Bellini stond al meer open voor het nieuwe dat uit Florence kwam, en toen hij in de jaren '40 aangewakkerd werd door het werk van Donatello, dat hij te Padua ontstaan zag, hernieuwde hij zijn talent door een dieper gaande studie van verkorting en perspectief, terwijl hij in de overblijfselen der oudheid levendig belang ging stellen. Uit zijn tekeningen, vooral uit de jongere, in het Louvre bewaard, blijkt hoe die novellistische verteller niet alleen vasteren vorm bereikt, maar zijn figuren, klein van afmeting, weet te schikken in een grote omgeving, een goed opgebouwde ruimte van architectuur of landschap. Jacopo Bellini was een voorbereider van de hoogste kunst, die in de tweede helft der eeuw te Padua en Venetië bloeien zou. - (Giovanni Bellini.

Hij richtte een schilderschool op in Venetië waarvan hij tot zijn dood het hoofd was. Zijn zonen zouden zijn Venetiaanse leerschool voortzetten.

Jacopo was een leerling van Gentile da Fabriano.

In 1437 schilderde hij 'Achttien taferelen uit het leven van de heilige maagd Maria' voor de Scuola Grande di San Marco in Venetië.

Met zijn beide zonen voerde hij in 1460 een altaarschildering van de 'Kruisiging' uit voor de Capella Gattamelata in de Basilica del Santo in Padua.

Als zeker van hem wordt thans beschouwd 'Maria met kind', 1448.

In 1449 schilderde hij een portret van de potentaat Lionelle d'Este.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.