kunstbus
Dit artikel is 05-02-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jacqueline de Jong

Nederlandse kunstenares, graficus, tekenaar, schilder, beeldhouwer, geboren 3 februari 1939 in Enschede.

Website: hedendaagse kunst. Na van 1958 tot 1960 enkele jaren als wetenschappelijk assistent onder Willem Sandberg in het Stedelijk Museum te hebben gewerkt, vertrok zij in 1960 naar Parijs om haar eigen werk te maken. Zij nam aan het eind van dit jaar onder andere les bij Stanley Hayter's Atelier 171 om het etsen te leren

Zij werd lid van de radicaal-intellectuele beweging Internationale Situationiste en van de Gruppe SPUR uit München. In 1962 werd De Jong uit de I.S. gezet wegens solidariteit met de Gruppe SPUR.
In 1962 richtte zij het tijdschrift The Situationist Times op dat tot 1967 zou bestaan.

In 1962 had zij in Rotterdam bij Galerie Delta haar eerste expositie en daarna exposeerde zij regelmatig in Nederland, Scandinavië, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland en Amerika. Haar werk, dat vaak in felle kleuren is uitgevoerd, bestaat uit schilderijen, tekeningen, beelden, grafiek, objecten en affiches.

Eind 1970 vestigde Jacqueline de Jong zich in Amsterdam, waar ze tot 1989 leefde met de galeriehouder Hans Brinkman.
Zij realiseerde in 1984 de opdracht van 28 panelen voor de trap- en liftportalen van de Amsterdamse Stopera.
Vanaf 1989 exposeerde Jacqueline voornamelijk in Duitsland en Nederland. Vanaf 1996 leefde en werkte Jacqueline de Jong afwisselend in Amsterdam en Frankrijk.

Harvest, schilderijenserie die is ontstaan tussen 1998 en 2003.
Het palet komt hen die het werk van De Jong kennen bekend voor; de beeldtaal is echter heel anders dan in haar eerdere schilderijen. Geurt Imanse, hoofdconservator Stedelijk Museum Amsterdam, schreef in 2000 in de catalogus bij deze serie schilderijen: 'Over de aanleiding tot deze schilderijen wordt door de kunstenares bepaald niet geheimzinnig gedaan: op de tentoonstelling van tekeningen van Kazimir Malevich van november 1997 tot januari 1998 in het Stedelijk Museum in Amsterdam, raakte zij dermate geboeid door de grote zwart/wittekening van een staande figuur op de rug gezien uit 1913, dat ze deze tot uitgangspunt van haar nieuwe schilderijen maakte. Daarmee schaart zij zich in een lange traditie in de schilderkunst.'

2 mei t/m 22 juni 2003 'Undercover in de kunst - in art' overzichtstentoonstelling van haar werk in het Cobra Museum in Amsterdam
Jacqueline de Jong exposeert ongeveer zeventig werken voornamelijk schilderijen en een beperkt aantal objecten, vanaf 1960 tot heden.
De expositie is een terugblik op de weg, die Jaqueline de Jong zo'n vijfenveertig jaar geleden in Hengelo () begon, die haar via Amsterdam naar Parijs voerde en weer terugbracht naar Amsterdam. Belangrijke ontmoetingen, inspirerende contacten, ingrijpende gebeurtenissen, opzienbarende situaties en uiteenlopende activiteiten markeerden die weg en vonden hun neerslag in schilderijen, tekeningen, grafiek, beelden, objecten, affiches en haar tijdschrift 'The Situationist Times'. Met een documentaire presentatie wordt verslag gedaan van haar activiteiten en contacten binnen de 'internationale Situationiste'.
Bij de tentoonstelling is de monografie Jacqueline de Jong Undercover in de kunst / in art verschenen (Ludion) met een aantal tweetalige artikelen over haar werk en haar leven. Te koop in de galerie voor € 39,50.
De tentoonstelling reist na het Cobra Museum onder de titel 'undercover' door naar Denemarken (Kunstcentret Silkeborg Bad 12 juli tot 7 september).

Monografie: Undercover in de kunst / in Art
Auteur: J. de Jong
Uitgever: Ludion, Uitgeverij
ISBN: 9789076588513
Bindwijze: Harde kaft
Prijs: 39,50
Deze monografie over leven en werk van Jacqueline de Jong (Hengelo, 1939-) is voornamelijk tweetalig, Nederlands en Engels, maar er zijn ook Duitse en Franse teksten, die eveneens in het Engels werden vertaald. Na de inleiding volgt een redelijk representatief overzicht in kleur van De Jongs werk van 1961 tot nu waarin de invloeden die haar werk bepaalden, duidelijk aan bod komen, o.a. Cobra (waarvan ze eerder een epigoon bleef) en de Internationale Situationiste. Opvallend is dat er uit de jaren '70 weinig afbeeldingen zijn (en dan nog uitstapjes naar het realisme) en het werk vanaf de jaren '80 een veel persoonlijker én krachtiger indruk maakt. Daarna volgen er nog enkele boeiende essays, een uitgebreide en van zwartwitfoto's voorziene biografie plus expo-overzicht en bibliografie. Niet alles is relevant en de tekst van de onderschriften is te klein maar al met al biedt deze publicatie een goed inzicht in de drijfveren van De Jong en het wisselende succes dat die opleverden. Op basis van de geslaagde artistieke periodes verdient De Jong meer erkenning dan alleen de tentoonstellingen genereerden. Met bibliografie. © Biblion, Leidschendam, Albert Hagenaars

Inmiddels is zij gestart met een nieuwe serie waarin thema's en kenmerken van Goya verwerkt zijn. Daarnaast maakt zij grote zeildoeken, zoals zij ook maakte voor een nieuwe vestiging van De Nederlandsche Bank ontworpen door Marc A Campo van A+D+P architecten.

Websites:
www.jacquelinedejong.com


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.