kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jakob Nieweg

Jakob Nieweg (1877-1955)

Jakob Nieweg is opgeleid als predikant, maar verruilde in 1914 kansel definitief voor penseel en palet. Hij tekende en schilderde landschappen, portretten, stadsgezichten en vooral stillevens.

In stille bewondering
De religieuze Nieweg bewonderde de schepping, had respect voor elke vorm van leven en schilderde alles met een sterk ontwikkeld oog voor detail. Zijn oog voor detail heeft hij niet in de laatste plaats te danken aan de kunstpedagoog H.P. Bremmer. Deze leerde Nieweg 'zien', wat wilde zeggen: de werkelijkheid en dan vooral de niet waarneembare, spirituele dimensie ervan, door middel van intensieve observatie van de natuur te doorgronden en te verbeelden. Niewegs stillevens kunnen worden opgevat als moderne varianten van zogenaamde vanitas schilderijen. De eeuwige cyclus van leven en dood, van bloei en vergankelijkheid, is het steeds terugkerend thema in zijn werk. In veel stillevens gaan symbolen van het leven (bloeiende bloemen) samen met symbolen van de dood (schedels, dode dieren).

Amersfoort
Nieweg was bevriend met de kunstcriticus Just Havelaar. Hij volgde Havelaar in 1919 naar Amersfoort, waar hij een huis voor zijn gezin vond vlakbij de Havelaars aan de Utrechtseweg. Nieweg was in Amersfoort medeoprichter van de Amersfoortse Kunstkring, die belangrijk was voor het kunstleven in de stad. Er werden tentoonstellingen georganiseerd van het werk van belangrijke kunstenaars, waaronder Van Gogh, Ensor en Permeke. Nieweg is de rest van zijn leven in Amersfoort blijven wonen. Hij maakte vele Amersfoortse stadsgezichten. Met name wintergezichten hadden zijn voorkeur. Nieweg schilderde ook vele portretten van bekende en onbekende Amersfoorters. Zijn voorkeur ging uit naar oude mensen. In hun doorleefde uiterlijk vond Nieweg het beste de sporen van het leven terug.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 40.