kunstbus
Dit artikel is 30-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jakob Steinhardt

Schilder, graficus en houtsnijder, geboren in 1887 te Zerkow (destijds in Duitsland, nu in Polen gelegen) - overleden en begraven in 1968 te Nahariya.

Jacob Steinhardt maakte vooral houtsnedes waarin hij voornamelijk bijbelse en joodse thema's afbeeldde.

Jacob Steinhardt studeerde te Berlijn in 1906, in 1907 met Lovis Corinth en Herman Struck, verbleef van 1908 tot 1910 in Parijs waar hij kennis maakte met Henri Matisse and Théophile Steinlen en was in 1911 in Italië.

Zijn carriere werd onderbroken door de Eerste Wereldoorlog toen hij in het Duitse leger dienst moest nemen.

Na de oorlog keerde hij terug naar Berlijn waar hij in 1922 trouwde met Minni Gumpert. Hij wijdde zich geheel aan de houtsnijkunst en begon joodse thema's te gebruiken. Hij nam deel aan de Neue Sezession en richtte met Ludwig Meidner de expressionistische groep Die Pathetiker (The Suffering Ones) op, die zich voornamelijk met grafiek bezig hield

Nadat de Nazi's aan de macht waren gekomen vluchtte hij in 1933 naar Palestina. In 1934 opende hij een kunstopleiding in Jeruzalem. Deze sloot hij in 1948 om leiding te kunnen geven aan de grafische afdeling van de Bezalel Academie voor kunst en design, waar hij van 1954 tot 1957 algemeen directeur van was.

Tot zijn dood in 1968 heeft hij in Israel geleefd en gewerkt

Jacob Steinhardt's „De Profeet", is een typisch werk van het toenmaals oppermachtige expressionisme. De profeet, een nieuwe Jeremia, gaat door de nacht van een stad, de een of andere stad, die volstrekt niet Jerusalem behoeft te zijn, en in het visioen van zijn extase, door de macht van zijn bestraffend woord, vallen de huizen en de straten door elkaar. Dit grote schilderij is niet interessant van kleur, met zijn doffe grijs-blauwe, ascetische tinten, zodat ondanks de talrijkheid en de levendigheid der figuren bijna een indruk van leegte ontstaat.

Gelukkiger was Steinhardt in zijn grafisch werk; daar had hij als voorganger de voortreffelijke Hermann Struck, die als leerboek voor vele kunstenaars het prachtige werk „Die Kunst des Radierens" geschreven heeft. Steinhardt is een meester geworden, zowel in de tekenkunst als in de litografie en de houtsnede. Zijn „Gang zur Synagoge" schetst met een paar strepen een pools dorp in de winter met de maan, die juist schraal en bleek opkomt over armzalige hutten en kale, rillende bomen (afb. 8). Een oude Jood gaat zijn Sabbathgang als iedere Vrijdag; men
voelt de gewoonte, maar ook de toestand van verwachting waarin de man verkeert, de beginnende innerlijke aandacht. Steinhardt heeft een zachte gemoedsaard, die de gebeurtenissen van het dagelijks leven vermooit, zonder ze op een hoger plan te brengen.
Op zijn gekleurde houtsneden, o.a. het borstbeeld van een slager in Jerusalem, is de kleur van het materiaal op dezelfde vaste, primitieve manier aangebracht als op de beschilderde figuren der gotische houtsnijders. De combinatie van het realistische en het fantastische in zijn natuur maakte hem bijzonder geschikt, het oude joodse sprookjes- en anecdotenboek der Hagadah te illustreren. Steinhardt schildert de tien plagen van Egypte of het avontuur van Chad Gadja op dezelfde wijze als deze verhalen eeuwen lang ook voor kinderen begrijpelijk verteld werden, vol buitenissigheden en grappen, waar de familiegeest van het Ghetto zo van houdt. Het zijn historische gebeurtenissen uit het leven van een oud volk, voorgedragen in de vorm van avonturen of als geestige pointes, waarmee de oude huisgod de vijanden van Israël bestreden heeft.

Men zou Steinhardt, die zo rijk aan fantasie is, een joodse Slevogt kunnen noemen, met dit verschil dat Slevogt Mozart, Cervantes en Coopers Indianenverhalen geïllustreerd heeft, terwijl het Steinhardt om de beproevingen van zijn volk, vooral in Oost-Europa, te doen is. Dit was reeds het Oosten in het Westen.
- (Joodse kunst en Palestina door Marius Daalman www.elseviermaandschrift.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.