kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Adam Kruseman

Geboren en overleden in Haarlem. Jan Adam Kruseman was in zijn tijd een zeer succesvol kunstenaar wiens 500 portretten en circa 100 genre- en historiestukken beantwoordden aan de smaak van zijn gefortuneerde opdrachtgevers. Kruseman schilderde onder anderen koning Willem I, koning Willem II en diens echtgenote Anna Paulowna en de Russische tsaar Alexander I. Daarnaast lieten talloze prominente persoonlijkheden, behorend tot de Nederlandse adel en gegoede burgerij, zich door hem vereeuwigen of kochten genre- en historiestukken van zijn hand. Kruseman wist op onnavolgbare wijze rijkdom en status weer te geven in zijn composities, die de geest van de Romantiek weerspiegelen. Door de opkomende Haagse school en andere nieuwe stromingen werd zijn schildertrant al snel overschaduwd, waardoor zijn werk in vergetelheid is geraakt.

De in Haarlem geboren Jan Adam Kruseman vertrok al op vijftienjarige leeftijd naar Amsterdam om van zijn achterneef Cornelis Kruseman (1797-1857) kunstonderwijs te ontvangen. In 1821 verhuisde hij naar Brussel waar hij bij Fran├žois-Joseph Navez (1787-1869) en de beroemde Jacques Louis David (1748-1825) in de leer ging. Na een kort verblijf in Parijs vestigde Kruseman zich in 1825 in Amsterdam, waar hij weldra succesvol zou worden. Als directeur van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Amsterdam en als medeoprichter in 1839 van de bekende kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae vervulde hij een belangrijke plaats in het culturele leven van zijn tijd.

Zie Lexicon Rijksmuseum Amsterdam

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.