kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.

Jan Luiken

Jan Luiken (1649-1712)

Ook Joan of Johannes Luiken / Luycken / or Luykens,

Jan Luiken was een in Amsterdam geboren kunstenaar, etser, en dichter.

Tegen het eind van de zeventiende eeuw ontstond in de Amsterdamse werkplaats van de kopergraveurs Jan en en zijn zoon Casper Luiken, waar zij een omvangrijk oeuvre tot stand brachten, een boek over menselijke bezigheden, Het Menselyk Bedryf geheten. Op gravures welke in het boek zijn opgenomen.

Lees ook Joan Luiken . (Ontwikkeling der aesthetische natuurbeschouwing) op dbnl.org


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 520.