kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan Noyons

Johannes Henricus Maria Noyons, Utrechts beeldhouwer, edelsmid

Geboorteplaats/datum Utrecht 1918-07-06
Sterfplaats/datum Utrecht 1982-12-08

De kerk als opdrachtgever
Tot 1964 was het vooral de kerk die opdrachten gaf aan Noyons. De kunstenaar vervaardigde het goud en zilver dat gebruikt werd tijdens kerkdiensten, ook wel liturgisch of kerkelijk vaatwerk genoemd. Maar ook ontwierp hij voor verschillende bisschoppen staven, borstkruisen en ringen. Hij haalde er regelmatig de media mee.

Het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) zorgde voor grote veranderingen in de liturgie. De rooms-katholieke erediensten werden soberder en dit werkte door in het gebruik van kerkelijk vaatwerk. Een aantal voorwerpen werd niet meer nodig geacht of minder belangrijk gevonden. De kerk als opdrachtgever verloor dan ook terrein en Noyons ging zich steeds meer richten op wereldlijke voorwerpen. Hij ontwierp ambtsketens, penningen, serviezen, schaakspelen en parfumflesjes, maar vooral ging hij zich concentreren op sieraden met kleurrijke edelstenen.

Van een traditionele aanpak, via een op de oudheid gebaseerde vormentaal, ontwikkelde Noyons de voor hem zo kenmerkende sobere vormgeving.

Rammelaar
Een bekend object van zijn hand is de rammelaar van Z.K.H. Prins Willem-Alexander. In 1967 kreeg Noyons van het gemeentebestuur van Utrecht - de stad waar de kroonprins geboren is - de opdracht een rammelaar voor de jonge prins te ontwerpen. In het atelier van Noyons werd drie dagen en drie nachten aaneengesloten gewerkt om de rammelaar op tijd af te krijgen. Bij de aangifte van de geboorte werd de rammelaar uiteindelijk aangeboden aan de vader van de troonopvolger. Het ontwerp kreeg veel aandacht in de pers.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.