kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jan van der Pol

1949 Geboren in Aalsmeer. Woont en werkt in Amsterdam.

1965-1969 Rietveld Academie, Amsterdam
1969-1971 Rijksakademie voor Beeldende Kunsten, Amsterdam

Prijzen
Van Bommel-Van Dam Prijs (1981)
Titia Buning-Brongers Prijs (1983)
Arti Medaille
Compier Medaille
Jeanne Bieruma-Oosting Prijs voor schilderkunst (1990)

Begin jaren tachtig ontwikkelde Jan van der Pol de gewoonte om dagelijks een aantal tekeningen of aquarellen te maken die hij in boekvorm samenbracht en bewaarde. Het werden een soort dagboeken die, om zijn eigen woorden te gebruiken, vol staan met: "visuele overpeinzingen, die als uitgangspunt voor schilderkunstige formuleringen gebruikt kunnen worden.

1999 - IUOEYA BFG X ZNQD VCSPKWTRL HMJ, een project van Jan van der Pol, gaat om een cassette met hondervijfennegentig linoleumsneden. De cassette opent als een boek. Al lezend en kijkend krijg je toegang tot een wonderlijk kunstwerk. Jan van der Pol zet zich uiteen met de complexe verhouding tussen woord en beeld, tussen literatuur en beeldende kunst. De beelden werden boven Horapollo's Hieroglyphica geplaatst, een vergeten tekst. Het resultaat is verrassend en nietsontziend. Met het bibliofiele boek van Jan van der Pol is een van de grootste grafische projecten in Nederland gerealiseerd!

In het boek presenteert Jan van der Pol een techniek die hij niet eerder gehanteerd heeft, de linoleumsnede. Linoleum is een stevig en taai materiaal en het snijden vereist een vaste hand. De techniek legt de kunstenaar beperkingen op. Ze begrenst de onrust van het handschrift. Jan van der Pol heeft deze begrenzingen en beperkingen opgevat als een mogelijkheid om heldere beelden te maken. De prenten zijn soms bijna pamfletachtig. Er zijn prenten waarop figuratieve elementen, zoals portretten en landschappen, overheersen en er zijn niet-figuratieve prenten met rasters en bollen.
De prenten zijn opvallend van kleur. De kleuren vormen een contrast met elkaar of werpen een schaduw, zoals het ene blad wanneer het wordt omgeslagen het licht aan het andere blad ontneemt. Jan van der Pol speelt met kleur, met kleuren die vloeken en zo lelijk zijn dat ze er mooi van worden, kleuren die afstoten en kleuren die aantrekken.

In een periode van anderhalf jaar snijdt Van der Pol de honderenvijfennegentig beelden, het totale project neemt vijf jaar in beslag. De beelden ontspringen aan zijn fantasie en zijn ontrokken aan zijn bestaande oeuvre. Abstracte en figuratieve motieven, portretten, landschappen en architectuur nemen bezit van de pagina's. Terwijl Van der Pol snijdt en drukt, vertaalt Michael van Hoogenhuyze de tekst in het Nederlands. Hij maakt gebruik van de Engelse, de Latijnse én de Griekse versie, die uiteindelijk de meest betrouwbare blijkt. Ondertussen speurt Van Hoogenhuyze naar de in nevelen gehulde oorsprong van de tekst. Van der Pol maakt van de beelden een compositie, die als één geheel boven de tekst wordt geplaatst. Dat is volgens hem de crux; beeld en tekst vormen twee parallelle werelden. Als zij elkaar ontmoeten zijn ze met moeite te scheiden. Toch is hun samenhang in hoge mate arbitrair.

2004 - Begin maart opent bij het Fonds BKVB een tentoonstelling van de losse bladen uit Magazijn 'Memoria', een bijzonder kunstenaarsboek met 52 linosneden van Jan van der Pol en 52 poëtische teksten van Atte Jongstra.
Magazijn 'Memoria' is het resultaat van een samenwerking van krap twee jaar, waarin beide kunstenaars als het ware hun geheugens op elkaar hebben losgelaten, via beelden die wederzijds werden opgeroepen. De titel getuigt ervan. Het geheugen wordt voorgesteld als een magazijn, vol uiterst uiteenlopende indrukken, met eigenzinnig dienstpersoneel dat dingen tevoorschijn haalt waar al dan niet om wordt gevraagd.

Uiteraard is het magazijn van Jan van der Pol een ander dan dat van Atte Jongstra, en toch zijn beider bijdragen in Magazijn 'Memoria' niet het product van twee gescheiden geesten. Er is, ook tot verbazing van de makers een eenheid met meerwaarde ontstaan die je zou kunnen omschrijven als '1 + 1=3'

Relevante verwijzingen: IUOEYA BFG X ZNQD VCSPKWTRL HMJ - Een kunstenaarsboek van Jan van der Pol http://www.weteringgalerie.nl/


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.