kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jane & Louis Wilson

Het werk van de tweeling Jane & Louise wilson is vervreemdend, indringend en indrukwekkend. Al vanaf hun samenwerking in 1989 zijn de Wilsons gefascineerd door impliciete machtsstructuren van monumentale gebouwen en de beklemming en angst die deze teweeg kunnen brengen. Hun video-installaties en fotowerken tonen steeds andersoortige beelden van de relatie tussen de mens en de architecturale ruimte.

Jane & Louise wilson laten de toeschouwer in video-installaties als 'Stasi' en 'Gamma' binnensluipen in navelcentra van de politieke verbeelding, met een virtueel werkelijkheidsgehalte alsof deze complexen gisteren nog ten volle functioneerden. In 'Proton, Unity, Energy, Blizzard' en 'Star City' verkennen de Britse zusters de bevreemdende wereld van een ruimtevaartbasis in Kazachstan. Op basis van t.v.-beelden vormen we ons een rudimentaire voorstelling van deze scharnierpunten tussen aardse zekerheid en interplanetaire utopie. De bezoeker ondergaat het imponerende karakter van de lanceerbasis. Het zijn hedendaagse monumenten die de pracht en vervreemding illustreren die met de technologie gepaard gaan.

Jane & Louise wilson spelen opzettelijk met de scheidslijn tussen feit en fictie. De werken bestaan vaak uit meerdere componenten: videoprojecties, series van foto's, al dan niet gerelateerd aan de plek, en soms sculpturen. Door gebruik te maken van verschillende media creëren de Wilsons een serie van theatrale en sfeervolle installaties die, in termen van schaal en fysieke beleving, één op één werken met de toeschouwer.

Jane & Louise wilson (Newcastle, 1967) wonen en werken in Londen. De Wilsons exposeren veelvuldig in Europa en de Verenigde Staten. In 1999 werden zij genomineerd voor de turner prize.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.