kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jeanne Oosting Prijs

Een jaarlijkse prijs die schilderes en grafica Jeanne Bieruma Oosting (1898-1994) uit haar persoonlijke middelen in 1970 heeft ingesteld. Sedert 1970 worden jaarlijks twee prijzen uitgereikt aan figuratief werkende kunstenaars, één voor de olieverfschilderkunst en één voor de aquarelleerkunst.
Met haar overlijden in 1994 is bij testamentaire beschikking de Jeanne Oosting Stichting opgericht die de prijstoekenning voortzet. De prijzen bestaan uit een geldbedrag en een bronzen medaille naar ontwerp van Eric Claus. Tevens worden de bekroonden een expositie in een Nederlands museum aangeboden.

Jeanne Oosting 1898 - 1994 Nederlandse schilderes en grafica,

Jeanne Bieruma Oosting werd op 5 februari 1898 in Leeuwarden geboren, als telg van een aristrocratisch Fries geslacht. Al op jonge leeftijd gaf zij blijk van een buitengewoon talent voor tekenen en schilderen.

Zij wordt gerekend tot de vernieuwers van de Nederlandse grafische kunst van de twintigste eeuw. Zij was een van de eerste Nederlandse kunstenaars die zelf met de lithotechniek experimenteerde. Van doorslaggevende betekenis voor haar ontwikkeling en status als vernieuwer is een langdurig verblijf in Parijs (1929-1940).

Als beeldend kunstenares bleef zij haar leven lang, zowel in haar schilderijen en aquarellen als in haar grafisch werk, trouw aan de figuratie, evenals aan haar thematiek, die voornamelijk bestaat uit stillevens en interieurs, landschappen en stadsgezichten en - vooral in haar grafiek - de planten- en dieren wereld. Deze figuratie, die aanvankelijk de bestemming van haar kunstzinnige activiteit was, ontwikkelde zich gaandeweg tot een attribuut in dienst van een opmerkelijke verbeeldingskracht.

Jeanne Oosting is vanaf het ontstaan in 1975 betrokken geweest bij het Museum Henriette Polak. De schilderes en grafica is ruim vertegenwoordigd in de collectie van het museum. Het museum heeft van Oosting een aantal representatieve olieverfschilderijen en veel werken op papier en rekent dit werk tot de kerncollectie.

Fier, vastberaden, gedreven en haastig, op het ongeduldige af, een karakter waar men niet aan voorbij kon, zo komt Jeanne Oosting uit interviews, monografieën en andere publicaties over haar persoon en werk naar voren. Zij bleef werken tot zij negentig was. Als lid van Arti bezocht zij nog tot op hoge leeftijd de ledenvergaderingen. Na een val in Amsterdam vertrok zij naar Almen, waar zij in 1994 overleed.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 158.