kunstbus
Dit artikel is 24-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jef Geys

Jef Geys ontvangt Prijs Beeldende Kunst 2008 van de Provincie Antwerpen

Nog net voor het jaareinde kent de provincie Antwerpen de Prijs Beeldende Kunst 2008 toe aan de in Balen wonende kunstenaar Jef Geys.
Ludo Helsen, gedeputeerde voor cultuur, licht toe: 'Het Antwerpse provinciebestuur wil met deze vierjaarlijkse carrièreprijs hulde brengen aan een beeldend kunstenaar uit de provincie. Het is bovendien aan de juryleden om kandidaturen voor te dragen voor deze prijs, waaraan een bedrag van 10.000 euro en een tentoonstellingsproject verbonden is.'
Jef Geys (Leopoldsburg, 1934) wordt gezien als een van de belangrijkste figuren uit de naoorlogse Belgische kunst. Hoewel zijn carrière al bijna een halve eeuw omspant is hij bij het grote publiek nochtans minder bekend dan sommige van zijn generatiegenoten. Dit is mee te wijten aan de volgehouden weigering van Geys om zich te voegen naar de wetmatigheden van de kunstwereld. Van meet af aan nam hij een ongrijpbare plaats in in de wereld van de hedendaagse kunst, wat resulteerde in een complex oeuvre waarin beeld, taal, politiek, sociaal engagement en cultuur gestalte krijgen in diverse kunstvormen als pamfletten, films, levensgrote architectuurmodellen, collages, handgetekende bijsluiters, ...
Tekenend voor Geys' eigenzinnige houding is bijvoorbeeld de publicatie van zijn 'Kempens Informatieblad', een krant die aan de bezoekers van zijn tentoonstellingen wordt uitgedeeld en die fungeert als een soort van alternatieve tentoonstellingscatalogus.
Jef Geys werd in het verleden onder meer geselecteerd voor de Biënnale van São Paulo (1991) en Documenta XI in Kassel (2002). In 2009 wordt hij door de Vlaamse Gemeenschap afgevaardigd naar de Biënnale van Venetië.

De onafhankelijke jury voor de Provinciale Prijs Beeldende Kunst 2008 bestond uit
kunstenares Anita Evenepoel, kunstcritici Marc Ruyters en Koen Van Synghel, Pool Andries (FotoMuseum Antwerpen) en Koen Leemans (Cultuurcentrum Mechelen).

Volgens het juryrapport verdient Geys de provinciale prijs ter bekroning van een loopbaan 'omdat zijn oeuvre enerzijds groeide vanuit een lokaal engagement maar anderzijds getuigt van een universele visie en een openheid voor de wereld. Die lokale verankering spreekt onder meer uit de pedagogische projecten met schoolkinderen in zijn Kempense dorp Balen. Internationaal geniet zijn werk aandacht en respect omdat zijn kunst met een zelfrelativerende subversie de fundamenten van de beeldende kunst blijvend in vraag stelt. (...) Verschillende aspecten, belangrijk voor zowel de maatschappij als voor praxis van de hedendaagse kunst, komen in zijn werk samen: pedagogische activiteiten, een conceptuele attitude en plastische experimenten.'


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.