kunstbus
Dit artikel is 21 03 2017 10:11 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jeff Wall

Canadees beeldend kunstenaar en fotokunstenaar, geboren 29.09.1946 te Vancouver.

Wall werd bekend met cibachromes in zwart-wit, later in kleur, die als reclame in grote lichtbakken met fluorescerend licht werden geëxposeerd. Deze fotobeelden lijken een natuurgetrouwe weergave van alledaagse situaties, maar zijn in werkelijkheid zeer zorgvuldig geënsceneerd. Sociaal gedrag wordt subtiel geaccentueerd en kritisch belicht. De fotografische werken van Wall verraden zijn grondige kennis van de klasssieke genres (landschap, portret, enz.) en bevatten verwijzingen naar belangrijke werken uit de kunstgeschiedenis.

Biografie
1964-1970 Studeert kunstgeschiedenis aan het Department of Fine Arts van de universiteit van British Columbia. Neemt deel aan diverse groepstentoonstellingen van conceptuele kunstenaars.
1970-1973 Verricht onderzoek aan het Courtauld Institute of Art, Londen, en schrijft zijn proefschrift in de kunstgeschiedenis.
1976 Nadat hij aan verschillende instityten heeft gedoceerd, wordt hij professor aan het Center of the Arts van de Simon Fraser University, Vancouver.
1982-1997 Neemt deel aan Documenta 7, 8 en 10, Kassel.

New Topographics
New Topographics verbreedde op een fundamentele en systematische manier het begrip 'landschap' door zich op topografische thema's en structuren te concentreren: hoe de industrie of de gestandaardiseerde architectuur het landschap heeft 'getekend' bijvoorbeeld. In de vroege jaren '80 maakt Jeff Wall zijn eerste landschappen en hoewel er thematische parallellen met de Nieuwe Topografen aan te stippen zijn, gaat zijn werk formeel een heel andere richting uit. Wall werkt binnen de regels van het klassieke landschapschilderij (het pastorale, het ideaallandschap, enzovoort) en wil van binnenuit - zij het vanuit een met de New Topographics verwant afstandelijk standpunt - op een ideologisch-kritische manier met het landschap-als-beeld omgaan. Wall: 'Voor mij draagt het landschap als genre ertoe bij de afstand zichtbaar te maken, die we tussen elkaar moeten bewaren, om zo bij elkaar te kunnen vaststellen, wat we, onder zich voortdurend wijzigende omstandigheden, lijken te zijn'. Geïsoleerd van de rest van zijn oeuvre, bouwen de 'landschappen' van Wall een merkwaardige stilte en een intrinsieke spanning op, die even de groteske luidruchtigheid van andere taferelen uit de herinnering bant.

Vanaf 1987 hoogleraar aan het Department of Fine Arts van de universiteit van British Columbia.

In de jaren negentig manipuleerde Wall zijn beelden, die in de studio tot stand kwamen, met behulp van computerprogramma's, en koos hij ook voor traditionele genres als stillevens en landschap.

1995 Grote overzichtstentoonstelling in Chicago, Parijs, Helsinki, Londen en in 1997 in het Museum of Contemporary Art, Los Angeles.

Andere Bronnen:
grave), 1998-2000, transparantie in een lichtbox, 246x299, Chicago, Art Institute
. Ochtendkuis (Morning Cleaning), Mies van der Rohe Foundation, Barcelona, 1999, transparantie in een lichtbox, 187x352
. Tatoeages en schaduwen (tattoos en shadows), 2000, transparantie in een lichtbox, 196x255


Wall is een vertegenwoordiger van de conceptuele kunst. Hij maakt cibachromes die in grote lichtbakken worden geëxposeerd. Zijn foto's tonen archetypische ensceneringen van het sociale verkeer tussen mensen op alledaagse locaties Het is geen documentaire fotografie, maar 'documentary fiction', waarin Wall op natuurgetrouwe wijze verhaalt over mensen uit diverse sociale klassen, zoals bijvoorbeeld ruziënde mensen in een textielwerkplaats. In zijn werk zoekt Wall aansluiting bij de 19de-eeuwse kunstopvatting dat de kunstenaar het moderne leven moet registreren, zij het dat Walls 'moderne leven' werkelijkheid en theater ineen is. Bepaalde codes van sociaal gedrag heeft hij geaccentueerd en kritisch belicht. Hierbij heeft Wall een zo spectaculair en eigentijds mogelijke vormgeving gekozen: de op de reclame geïnspireerde lichtbak. In de jaren negentig maakt Wall gebruik van computers waarmee hij zijn beelden digitaal manipuleert. Deze werkwijze stelt hem in staat om afzonderlijke studio-opnamen te transformeren tot een enkele, ogenschijnlijk realistische voorstelling. Zijn 'politiek correcte' stellingname boet aan betekenis in daar gewraakt gedrag geënsceneerd is. (Encarta 2001)

Wall ondergroef de authenticiteit van de fotografie door beelden over elkaar heen af te drukken. Met de hulp van enorme lampen creëerde hij bijna griezelig normale scènes. Juist dat normale is beangstigend en lijkt een peilloze diepte te onthullen, hoewel het onmogelijk is om te zeggen waar dat gevoel precies vandaan komt. Deze verwarring is het resultaat van een zorgvuldige en doordachte opbouw, waarin iedere nuance een functie heeft - en al het leven verstart - en waarin een zorgvuldige belichting het geheel een luguber tintje geeft, echter dan echt. De fotografische realiteit glipt in de bewust geplande kunstmatige wereld van de fotografie. Het resultaat is een esthetisch hoogtepunt binnen de fotorealistische schilderkunst, dat echter nergens afbreuk doet aan de fotografie als medium dat aantoont dat wat gefotografeerd is 'echt' is. En toch is een foto op zichzelf niet empirisch, maar het resultaat van een bewust artistieke handeling met als doel iets, wat dan ook, weer te geven. Dus wat eerst authentiek was, wordt namaak, slechts gecreëerd om een illusie op te wekken, een 'net alsof'-gevoel.

Walls foto's dragen zowel sporen van de schilderkunst als van de commerciële filmindustrie. Zijn afwisselend oeuvre, sommige bevolkt door menselijke hoofdfiguren, andere dan weer vreemd leeg, doen denken aan gecomprimeerde filmbeelden. Ze lijken op stillevens, of ze nu een verhaal vertellen of niet, en de benauwende alles omhullende stilte wordt gereflecteerd in de dodelijke starheid van dat wat is getoond. Een langzaam 'bewegende' camera, zoals bij het filmen, zou voor ontspanning kunnen zorgen, maar Wall onthoudt zijn kijkers dit genoegen zolang ze geboeid blijven door de betovering van zijn visuele beelden. (20ste 675-676)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 40.