kunstbus
Dit artikel is 20-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jeune-Peinture-Belge

JEUNE PEINTURE BELGE

Een op 3 juli 1945 te Brussel opgerichte groep van jonge Belgische schilders. Gedurende de oorlogsjaren hadden de kunstenaars afzonderlijk tentoongesteld onder de naam 'Apport'.

Tot de stichters behoren de schilders R. Barbaix, Gaston Bertrand, Anne Bonnet, Jan Cox, J. Godderis, E. Mahy, Marc Mendelson, Ch. Pry, M. Quinet, Rik Slabbinck en Louis van Lint en de beeldhouwer W. Anthoons.

Het ledenbestand was zeer wisselend en ook stilistisch was de groep niet coherent: de strekkingen varieerden van postexpressionisme tot diverse soorten abstracte kunst. Toch typeert de groep de naoorlogse sfeer, niet in het minst door haar rusteloosheid, richtingloosheid en haar preoccupatie met angst, dood en vervreemding. De geest van Sartre is erin terug te vinden; Ensor werd tot erelid verkozen. Met een zeker succes ijverde de groep voor verspreiding van hun werk in binnen- en buitenland.

In 1950 werd onder de benaming La Jeune Peinture Belge - Fondation René Lust een nieuwe vereniging gesticht, die de jaarlijkse Prix Jeune Peinture Belge en de driejaarlijkse Prix Jeune Sculpture Belge instelde, waarmee het werk van een jong schilder resp. beeldhouwer wordt bekroond. - (Encarta 2001)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.