kunstbus
Dit artikel is 03-12-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Job Adriaensz. Berckheyde

Noord-Nederlands kunstschilder, geboren 27 november 1630 in Haarlem - overleden 23 november 1693 aldaar.

De oudere broer en leermeester van Gerrit Berckheyde. Was leerling van Willem de Wit en werkte evenals zijn broer als veduteschilder. Thans geldt hij door de subtielere lichtbehandeling en het levendiger uitbeelden van zijn figuren als een beter schilder dan zijn broer. Job was ook veelzijdiger dan zijn broer. Hij schilderde naast zijn stadsgezichten religieuze voorstellingen en portretten en vermoedelijk diverse figuren in het werk van zijn broer.

Job Adriaenszoon Berckheyde was de meest begaafde der beide broeders. Hij kwam op veertienjarigen leeftijd bij Jan de Wet in de leer en werd in 1654 meester in het Lucasgild. Met zijn acht jaar jongeren broeder Gerrit heeft hij in ons niet bekende jaren, maar vermoedelijk vóór 1654, gereisd langs den Rijn. Wij kennen b.v. van Gerrit schilderijen met Keulen en Bonn. Samen werkten zij in Heidelberg voor den keurvorst van de Palts. Hun reis strekte zich uit tot Mannheim.
Job was een veelzijdig kunstenaar. Behalve stadsgezichten, o.a. De Groote Markt te Haarlem en De Dam te Amsterdam, maakte hij fraaie interieurs der St. Bavo-kerk, verscheidene afbeeldingen van het binnenplein der Amsterdamsche beurs (o.a. in het Rijksmuseum en het Museum Boymans), landschappen met figuur en zeer belangrijke genrestukken in den trant der Leidsche school (o.a. Het Ontbijt, te Schwerin) alsook enkele portretten en Bijbelsche tafreelen, o.a. Jozefs Broeders in Egypte (Frans Hals Museum).
Zijn koloriet is warm, nu eens blond, dan weer bruin, zijn schilderwijze is verzorgd, de teekening onberispelijk. Een zijner beste werken is het gezicht op de thans gedempte Oude Gracht te Haarlem, uit de verzameling Steengracht in het Mauritshuis gekomen.
Men treft Job's werk, waarvan het vroegst gedateerde van 1662 is, in tal van musea aan, hier te lande o.a. in het Rijksmuseum, het Mauritshuis, het Museum Boymans en het Frans Hals Museum. - (W. Martin - Schilders van gebouwen, stadsgezichten en kerkinterieurs. Schilders van gebouwen, stadsgezichten en kerkinterieurs. (www.dbnl.org)


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.