kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johan Briedé

Nederlands kunstenaar, geboren 2 mei 1885 Rotterdam - overleden 5 april 1980 Amsterdam.

Johan Briedé was graficus, tekenaar, kunstschilder, lithograaf, boekbandontwerper, ontwerper van exlibris en gelegenheidsgrafiek.

Vanaf 1912 vestigde hij zich in diverse plaatsen in Nederland tot 1916 en in Laren tot 1959. Daarna woonde hij in Amsterdam.

Na een voltooide H.B.S. opleiding bleek dat Briedé niet kon aarden in een baan als kantoorbediende. Nadat hij in zijn jonge jaren met de schilder Dirk Gerard Ezerman, die toen tekenleeraar was aan de academie in Rotterdam, op studietochten was meegeweest, waren het vooral Chris Lebeau en L.W.R. Wenckebach die als zijn leermeesters zouden optreden. Ook G. A. Brender à Brandis en Willem van Konijnenburg hebben aan zijn vorming bijgedragen.
Een subsidie voor de Kunstnijverheidschool in Amsterdam werd hem in 1910 bezorgd door prof. A.W.M. Odé, waarmee hij in aanraking was gebracht door toedoen van Margaretha Meijboom. Daar het bedrag van de subsidie ontoereikend was heeft hij het onderwijs daar niet tot het eind van de periode kunnen volgen; het stelde hem wel in staat om onder andere in Artis te gaan tekenen.
In de jaren 1910 en 1911 heeft hij gewerkt als assistent voor het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. Daar ontstonden een flink aantal tekeningen. In die tijd kwam ook het contact met de bekende archeoloog prof. Dr. A.E. van Giffen tot stand; voor hem maakte hij een aantal tekeningen, onder andere van de Drentse hunebedden.
In Augustus 1912 ging hij naar de Kunstnijverheidschool in Haarlem, waar hij als particulier leerling van de reeds eerder genoemde kunstenaar Chris Lebeau de fijne kneepjes van het vak leerde. In Haarlem kwam hij ook in contact met de bekende tekenaar L.W.R. Wenckebach die hem aanvankelijk met schriftelijke adviezen terzijde stond maar hem later in Laren persoonlijk raad gaf bij de voltooing van zijn dier- en natuurstudies. Ter gelegenheid van de 75e verjaardag van Wenckebach in 1934, ontwierp Briedé voor de jubileum-expositie bij Kunsthandel Fetter in Amsterdam de uitnodigingskaart en schreef ook de inleiding.

Reeds vanaf 1910 werkte Briéde al als free-lance kunstenaar voor bedrijven, uitgeverijen en tijdschriften. In het uitgebreide fonds van W.L. en J. Brusse, uitgevers in Rotterdam heeft hij voor tientallen uitgaven de banden en omslagen ontworpen en verzorgde hij voor sommige uitgaven de illustraties, zoals voor de boeken van H.P. Berlage: 'Beschouwingen over bouwkunst en hare ontwikkeling', 1911 en 'Studies over bouwkunst, stijl en samenleving', 1910. Een heel apart werk met 130 pentekeningen van zijn hand, is het boek 'Oude huizen van Rotterdam', verschenen bij Brusse in 1915.
Hij maakte ook boekbandontwerpen voor Nijgh en Van Ditmar, Sijthoff, A.G. Schoonderbeek en de Wereldbibliotheek in Amsterdam.
Hij verzorgde ook veel opdrachten voor gemeentediensten in Amsterdam.
Uiteindelijk bleek hij tientallen schilderijen te heben geproduceerd.

Auteur: Bram Huyser

Literatuur :
. Bram Huyser 'Johan Briedé bescheiden maar begaafd kunstenaar' in Graficus, juni 1994.
. Marja Keyzer 'Johan Briedé grafisch kunstenaar in de art deco' in Bulletin Stichting Drukwerk in de Marge no. 21, 1993
. Bram Huyser, 'Johan Briedé een begaafd kunstenaar', in: Boekenpost 84, juli-augustus
. In 'De Bedrijfsreclame', serie III, no 3, 1917, een artikel door W.F. Gouwe.
. In 'De Bedrijfsreclame', serie IX, no 1, 1921, een artikel door G. Das.
. Het Nederlandsche Exlibris , dl. 5 , Maastricht, A.A.M. Stols, 1929. Met een voorwoord door Johan Schwencke. Map met dertig houtsneden en tekeningen door Johan Briedé (11 stuks) en Anton Pieck (19 stuks).
. In het 'Maandblad voor Beeldende Kunsten', jaargang X, 1933, een uitgebreid artikel door Johan Schwencke met zeven afbeeldingen
. In 'Tweehonderd Nederlandse grafische kunstenaars, sedert het eind van de negentiende eeuw', Amsterdam, Wereldbibliotheek, 1954, een korte biografie van de hand van Johan Schwencke.
. In maandblad 'Maatstaf', februari 1975, het artikel 'Portfolio' door J.W. Brouwer en J. Laurens Siesling. Op de omslagpagina en in de aflevering van het blad, werden een foto van Johan Briedé en 15 afbeeldingen opgenomen
. 'Johan Briedé (1885-1980), in het Gemeentemuseum van Weesp, 20 juni-19 september 1992', met een beschouwing van 4 pagina's over het leven en werk van JB van de hand van Ton Stork.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.