kunstbus
Dit artikel is 14-06-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johan Grabijn

Johan Grabijn (1930) kreeg zijn opleiding aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag. Hij is vooral bekend vanwege zijn aquarellen van monumenten, in het bijzonder van kerkinterieurs. Met deze lege kerkgebouwen treedt hij in de voetsporen van beroemde 17de-eeuwers als Pieter Saenredam en Hendrik van Vliet.
Hij woonde en werkte tot 1978 in het westen en verhuisde met zijn toenmalige werkgever, het Rijksinkoopbureau, naar Zwolle. Sinds 1985 legt hij zich volledig toe op de schilderkunst. Hij is lid van de kunstenaarsvereniging Palet.

2005: Stedelijk Museum Zwolle - 'Bodemvondsten van Werkeren in aquarellen'
Aquarellen van de voorwerpen uit de opgraving van de havezate Werkeren. De fijnschilder en aquarellist Johan Grabijn legde de vondsten op een bijzondere manier en minutieus vast.
Grabijn raakte gefascineerd door de objecten die hij bij de Zwolse Archeologische Dienst zag. Deze waren opgegraven op de plaats van de voormalige havezate Werkeren in de nieuwe stadswijk Stadshagen. Het contact ontstond toen stadsarcheoloog Hemmy Clevis zijn aquarel zag van de boerderij van de familie Reuvekamp. Deze lag op het terrein van de havezate en moest wijken voor de stadsuitbreiding. Grabijn had deze boerderij zo'n 16 jaar geleden geschilderd. Tussen aquarellist en archeoloog ontstond een bijzondere samenwerking. Grabijn heeft een aantal van de gevonden objecten uit de rijke geschiedenis van de havezate minutieus nagetekend en geaquarelleerd.

In 2001 en 2002 hebben de archeologen opgravingen gedaan op het terrein van de havezate Werkeren. Aanleiding hiervoor was de sloop van de boerderij Werkeren en de nieuwbouwplannen voor de wijk Stadshagen in de Mastenbroekerpolder.
Op het terrein dat ongeveer drie hectare groot is, liggen de restanten van twee kastelen, een boerderij en mogelijk zelfs nog oudere sporen. Er is muurwerk bloot gelegd en er zijn bijzondere vondsten gedaan zoals spaflessen uit de 18de eeuw.
De tentoonstelling in het Stedelijk Museum Zwolle laat in twee expositiezalen de resultaten van deze opgraving zien, toont de relatie tussen de vondsten en de bewoners door middel van een portrettengalerij en geeft een indruk van de oorspronkelijke tuin van de bewoners, de familie Bentinck. Deze adellijke familie heeft Werkeren in de 17de en 18de eeuw omgebouwd tot een fraai kasteel met mooie tuinen. De tuinen worden in de expositie verbeeld door in vormen geplaatste buxushagen en een reconstructie van tuinvazen en tuinbeelden. Fragmenten van de opgegraven tuinornamenten zijn in vitrines te zien.
Vóór de Bentincks bewoonde de familie Van Ittersum het kasteel. Uit deze periode zijn o.a. vloertegels en stukken van de glas-in-loodramen opgegraven. Deze objecten zijn geëxposeerd tussen als muren opgebouwde schotten.
De laatste fase van bewoning van het terrein betreft de boerderij. Ook hiervan is materiaal tentoongesteld.
Bij de tentoonstelling verschijnt een boek getiteld Havezate Werkeren, De Heren van Werkeren en hun kasteel.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.