kunstbus
Dit artikel is 23-10-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johann Friedrich Overbeck

Duits schilder, 03.07.1789 Lübeck - 12.11.1869 Rome

Als student aan de Weense academie behoorde hij samen met Pforr e.a. tot de oprichters van de Lukasbund, die naar religieuze vernieuwing in de schilderkunst streefde. Vanaf 1810 was hij met o.a. P. Cornelius, J. Schnorr von Carolsfeld en Ph. Veit, werkzaam in het voormalige klooster San Isidoro in Rome. In 1813 bekeerde hij zich tot het Rooms-Katholicisme.

Overbeck geldt als de voornaamste Nazarener. Hij werkte mee aan de fresco's in de Casa Bartholdy en Casino Massimo. Zijn kunst is meer cerebraal dan emotioneel. Later verstarde zijn oorspronkelijk levendige stijl. (Summa)

Met Pforr en andere schilders heeft Overbeck in Wenen de 'Lukasbund' opgericht; in 1809 verhuisden zij naar Rome, waar zij als de 'Nazareners' verder samenwoonden en -werkten. De kunst van Raffaël heeft Overbeck sterk benvloed, maar toch verschilt hij ook sterk van hem. De Nazareners droomden van een op de middeleeuwen gebaseerde wereldorde met daarin de Katholieke Kerk als eenheid der gelovigen en de kunst met als voornaamste doel de religie te dienen. (KIB 19de 40)

Werken:
. Olindo en Sophronia op de brandstapel,
. Zelfportret met Bijbel, 1809,
. Sint-Sebastiaan, 1813-16,
. Jozef door zijn broers verkocht, 1816-18, fresco, 234x304, privé-verzameling
. Familieportret, 1820-30,
. Vittoria Caldoni, 1821,
. De ongelovige Thomas, 1851,


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.