kunstbus
Dit artikel is 09-01-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Johannes Bosboom

Nederlandse (veduten)schilder, aquarellist, etser, lithograaf en tekenaar, geboren 18 februari 1817 in Den Haag - overleden 14 september 1891 aldaar.

Johannes Bosboom schilderde en tekende kerkinterieurs, genrekunst, landschappen, portretten, dieren, marines en stadsgezichten.

Johannes Bosboom is vooral bekend geworden door zijn schilderijen en tekeningen (sepia's) van verstilde kerkinterieurs, bevolkt door figuren in de 17e-eeuwse kledij. Als Haagse-School kunstenaar probeerde hij de indrukken weer te geven die het gebouw op hem maakte. Daarnaast was hij geïnspireerd door de lichtval en atmosfeer in het werk van de 17e-eeuwse schilders Rembrandt en Emanuel de Witte. Zijn sepia-aquarellen zijn geïnspireerd op rembrandt. In zijn latere schilderijen brengt hij de verf steeds dikker op.

Hij was voorloper en oprichter van de 'realistische' Haagse School.

Leerling van Bartholomeus Johannes van Hove en raadgevingen van Wijnand J.J. Nuijen in zijn jeugd. Was bevriend met Andreas Schelfhout.
Leraar van Maria Ph. Bilders-van Bosse en W.P. de Haas.

Biografie
Op 14-jarige was tot 1835 zijn leermeester stadsgezichtenschilder Bart van Hove. Ook kreeg hij raadgevingen van J. Nuyen.

Tussen 1831 en 1835 studeerde hij aan Akademie van beeldende kunsten (Den Haag) en van 1839 tot 1840 opnieuw.

1835 verblijft in Duitsland, o.a. in Keulen en Koblenz met Salomon Leon Verveer.

Johannes Bosboom had na zijn opleiding bij de architectuur- en genreschilder Bartholomeus Johannes van Hove weldra zoveel succes als vedutenschilder dat hij zich reeds in 1836 zelfstandig kon vestigen.

België 1837 w.o. Antwerpen

Frankrijk 1838 - 1839 w.o. Parijs en Rouaan met Cornelis Kruseman

Johannes Bosboom maakte tijdens zijn reizen door het Rijnland en Frankrijk schetsen van zijn indrukken om deze vervolgens tot zelf bedachte composities te arrangeren. In een romantische stijl geeft hij daarbij topografisch nauwkeurig zijn gebouwen en landschappen weer. De uitdrukking wordt soms nog verhoogd door menselijke figuren. Zijn werk kan ook realistische tendensen vertonen, die teruggaan tot een beïnvloeding door Jean-François Millet.

1839-1840 Akademie van beeldende kunsten (Den Haag)

In 1845 werd hij lid van de Koninklijke Akademie te Amsterdam.

3 april 1851 trouwde hij met de schrijfster Anna Bosboom-Toussaint.

In 1855 werd Johannes Bosboom de oprichter van de 'realistische' Haagse School. In de jaren nadien beperkte hij zich tot het weergeven van gewijde architectuur en kwamen zijn welbekende interieurs van kerken tot stand.

In 1856 werd hij geridderd in de orde van Leopold.

Gent 1856 met zijn echtgenote A.L.G. Bosboom-Toussaint.

Na 1865 vereenvoudigde hij zijn composities en werd zijn palet wat lichter.

Samen met andere schilders van de Haagse School, Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag, Jacob en Willem Maris, Anton Mauve en Bernard Blommers, richtte hij in 1876 in Den Haag De Hollandse Teeken-Maatschappij op, ter bevordering van de aquarel.

olieverf op paneel, h: 40,5 x b: 35, cm (incl. lijst), E874, afkomstig uit Collectie Willem van Rede, in bruikleen aan een hoogwaardigheidsbekleder.
Johannes Bosboom koos er al in een vroeg stadium van zijn carrière voor om zich te specialiseren in kerkinterieurs. Het onderwerp was niet nieuw en al sinds de late zestiende eeuw een gewild thema. De afbeelding van het Nederlandse kerkinterieur maakte in de zeventiende eeuw een bloeiperiode door. Pieter Janz Saenredam (1597 - 1665) en Emanuel de Witte (ca. 1617-1692) zijn de twee bekendste schilders uit deze periode.
Johannes Bosboom blies de schilderkunst van kerken in de negentiende eeuw nieuw leven in. Hierbij was Emanuel de Witte zijn grote voorbeeld. Bijzonder is de manier waarop Johannes Bosboom dit interieur heeft weergegeven. Het ging hem in eerste instantie niet om de architectuur, maar om de expressie van de ruimte en het vastleggen van de atmosferische werking van het licht. Voor de weergave van het licht inspireerde hij zich op Rembrandt van Rijn (1606-1669). Omdat Johannes Bosboom eigentijdse kleding niet geschikt vond voor de stoffering van zijn onderwerpen beeldde hij een persoon in zeventiende eeuwse kledij af. Hiermee verwijst hij ook naar zijn voorgangers. Centraal in het schilderij is een groot bronzen doopvont met hoge deksel uit de late middeleeuwen te zien. Van dit soort doopvonten is slechts een aantal exemplaren bekend, deze lijkt sprekend op het doopvont van de St. Jan in Den Bosch.

Websites:
. [De Nieuwe Gids. Jaargang 7. Deel 1. Johannes Bosboom door Jan Veth] (www.dbnl.org)
. www.elseviermaandschrift.nl


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.