kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

John Everett Millais

John Everett Millais (1829-1896)

Brits schilder en illustrator, een der belangrijkste Prerafaëlieten. Hij raakte geïnspireerd door de vroege Italiaanse Renaissance. Het werk van Millais munt uit door haast pijnlijke en microscopische nauwkeurigheid, terwijl zijn kleuren warm van toon zijn en vaak gedurfd contrasteren. Zijn thema's haalde hij uit de drama's van Shakespeare en uit de Bijbel. Millais maakte ook portretten en ontwerpen voor houtsneden, die als boekillustraties dienden en zo zeer bekend werden.

08.06.1829 Southampton - 13.08.1896 Londen

Millais studeerde aan de Royal Academy te Londen en richtte in 1848 met Hunt en Rossetti de Pre-Raphaelite Brotherhood op. De daarin verenigde kunstenaars trachtten de Italiaanse kunstvormen van de 15de eeuw (realisme en religieuze onderwerpen) te vermengen met de poëtisch-romantische stromingen van de 19de eeuw.

De preraffaëlieten verwierpen de classicistisch-academische traditie. De kunstenaars stelden er het zorgvuldig gadeslaan van de natuur voor in de plaats - vooral Millais streefde naar waarheidsgetrouwheid - en waren bovendien aanhangers van een romantiek die na verwant was aan de Nazareners. Blake was voor de groep van grote invloed; Botticelli en de kunst van vóór Raffaël waren voor hen meer een zaak van gevoel dan van vorm. Zij waren tijdgenoten van de Duits-Romeinen Feuerbach en Böcklin. Hun neiging tot het romantische werd met de tijd sterker en heeft grote invloed uitgeoefend op latere kunstenaars als Morris en Burne-Jones.

Millais was de echte schilder onder de Prerafaëlieten. Millais was een heel erg begaafd kunstenaar maar zonder ambitie of vernieuwingsdrang. Vergelijk je het werk van Millais met dat van van Rossetti dan kun je duidelijk dezelfde hoekige figuren die typerend zijn voor Rossetti terugzien in het werk van Millais. Pikant detail is dan ook wel dat Millais Rossetti in het begin van de broederschap niet eens echt serieus nam als kunstenaar. Als voormalig wonderkind van de academie kreeg hij als Prerafaëliet ook de meeste kritiek te verduren, maar dat deerde hem niet zo erg. Hij had veel zelfvertrouwen en bleef goed verkopen. Londen, Tate Gallery
Het werk verwekte schandaal omdat hij het aandurfde de heilige familie als een arbeidersgezin uit te beelden.

Londen, National Gallery
Ophelia is de verloofde van Hamlet (Shakespeare) die krankzinnig wordt na de dood van haar vader (door Hamlet vermoord) en Hamlets eigen zgn. krankzinnigheid. Zij valt in het water, verdrinkt en blijft nog enige tijd drijven op haar kleed.

Millais latere werk heeft een melancholieke ondertoon. Kijk maar naar kleuren hebben wel het typisch heldere van de Prerafaëlieten maar ondertonen zijn grijs, donkerrood en bruin. Het Prerafaëlisme van Millais was slechts een fase in zijn kunstenaarsschap maar vormde wel zijn hoogtepunt.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.