kunstbus
Dit artikel is 06-02-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

John William Waterhouse

John William Waterhouse werd geboren te Rome in 1849. Zijn vroege kennismaking met de klassieke erfenis van Italië had een diepe invloed op zijn later werk, dat vol zat met mythologische onderwerpen en literaire allegoriën.

Tijdens zijn jeugd schilderde hij nog niet maar werd geïnspireerd door de vele geschiedenisboeken die hij las. Uiteindelijk vekreeg hij, door toedoen van zijn vader, toegang tot de Royal Academy te Londen. Tijdens zijn carrière stond hij vooral bekend als een groot narratief schilder.

Zijn ontelbare werken over historische, mythologische en literaire episodes getuigen van zijn enorm grote verbeeldingskracht.

Het grootste deel van zijn productieve jaren bracht John William Waterhouse door in de Primrose Hill Studios te Londen, waar hij zijn doeken vulde met elf- achtige figuren.

Waterhouse bleef schilderen tot aan zijn dood in 1917 en liet een rijke erfenis na van archetypische Victoriaanse afbeeldingen.

Waterhouse behoort tot de zgn. pre-raffaellieten, een genootschap van jonge Engelse kunstenaars, opgericht in 1848. Geschokt door wat zij beschouwden als de decadente staat van de Britse schilderkunst, trachtten deze prerafaëlieten de zuiverheid op te roepen van de vroege Italiaanse kunst van voor Raphael, de meester van de Renaissance. Botticelli en Lippi behoorden tot de voorbeelden. Prerafaëlitische afbeeldingen geven vaak literaire, historische en religieuze taferelen weer en uiten vaak moralistische kritiek op sociaal gedrag en relaties. De kunstenaars maakten rijk samengestelde en gedetailleerde schilderijen die van belangstelling getuigen voor de decoratieve kwaliteiten van bloemen en geweven stof.

14 december 2008 - 3 mei 2009 Groninger Museum J.W. Waterhouse (1849-1917). Betoverd door vrouwen
Het Groninger Museum presenteert de grootste overzichtstentoonstelling van werken van de wereldberoemde Britse kunstenaar John William Waterhouse (1849-1917) die ooit is georganiseerd. Vele kunstwerken komen uit Engeland, Ierland, Australië, Taiwan en Canada. De tentoonstelling toont schilderijen en tekeningen en wordt georganiseerd in samenwerking met de Royal Academy of Arts in Londen en het Montreal Museum of Fine Arts in Montreal.

De internationale, reizende tentoonstelling J.W. Waterhouse (1849-1917). Betoverd door vrouwen is de eerste grootschalige monografische expositie van het werk van Waterhouse sinds 1978. Het is bovendien de eerste tentoonstelling ooit, die de gehele carrière van Waterhouse zal onderzoeken en werken uit publieke en private collecties van over de hele wereld samen zal brengen.

De tentoonstelling toont het engagement van Waterhouse met hedendaagse onderwerpen, variërend van thema's uit de Klassieke Oudheid en de Middeleeuwen tot spiritualiteit. Klassieke mythes, zoals geïnterpreteerd door Homerus en Ovidius, en een romantische fascinatie voor intense vrouwelijke passies, zoals die worden beschreven in de gedichten van John Keats, Alfred Tennyson en het werk van William Shakespeare, spelen een belangrijke rol binnen zijn oeuvre. Voorbeelden hiervan zijn de Lady of Shalott, Lamia, Saint Cecilia, Miranda- The Tempest en Circe Invidiosa.

Hoewel de werken van J.W. Waterhouse door miljoenen mensen wereldwijd bewonderd worden, weet het publiek relatief weinig over de man zelf en zijn artistieke productie. De tentoonstelling in het Groninger Museum zal de meest beroemde werken van Waterhouse dan ook in de context van zijn gehele carrière plaatsen om aan te tonen waarom Waterhouse tot één van de meest belangrijke vertalers van klassieke en romantische tradities gerekend kan worden.
Tegenwoordig wordt Waterhouse vaak een 'Moderne-Prerafaëliet' genoemd, maar hij was ook een vertegenwoordiger van de nieuwe tijd en was zich volledig bewust van de spannende artistieke vernieuwingen in Parijs in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij voelde zich thuis in de betoverende wereld van mythen en sagen, maar heeft zich ook laten inspireren door poëzie en muziek en de lossere toon van het Frans impressionisme.
De passie van Waterhouse voor schoonheid leeft onmiskenbaar voort in de prachtige schilderijen en tekeningen die hij naliet en waarvan vele te zien zullen zijn in het Groninger Museum.

Samenstellers tentoonstelling en catalogus
De samenstelling van de tentoonstelling is in handen van de gastconservatoren Peter Trippi (auteur van de monografie J.W. Waterhouse uit 2002 en voormalig directeur van het Dahesh Museum of Art, New York); Elizabeth Prettejohn (Professor History of Art / Kunstgeschiedenis, University of Bristol/Universiteit van Bristol); Robert Upstone (Curator Modern British Art/ Britse moderne kunst, Tate Britain); en Patty Wageman (directeur a.i. van het Groninger Museum). De tentoonstelling wordt geproduceerd door Stijn ten Hoeve (Groninger Museum).

Catalogus
Bovengenoemd team van curatoren zal tevens een uitgebreide, volledig geïllustreerde catalogus verzorgen die gepubliceerd zal worden in Nederlandse, Engelse en Franse edities. Deze catalogus zal omvangrijke bijdragen en nieuw onderzoek bevatten.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.