kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Joseph Kosuth

Amerikaanse kunstenaar en fotograaf, geboren 1945, Toledo (Ohio),

Joseph Kosuth behoort tot de belangrijkste vertegenwoordigers van de conceptuele kunst uit de jaren zestig en zeventig. Zijn werk is het resultaat van een kritische reflectie op hoe betekenis wordt gegenereerd in kunst, een proces waarbij het idee kunst zelf ondervraagd wordt. Voor hem bestaat een kunstwerk niet uit een object, maar maakt het deel uit van een complexe structuur die de betekenis van het werk bepaalt. Onderdeel van die structuur is de context waarin het kunstwerk wordt getoond. Taal speelt daarbij een belangrijke rol.

1955-1962 Studeert aan de Toledo School of Design.
1963/64 Art Instutute, Cleveland.
1965-1967 School of Visual Arts, New York.
1965 Presenteert zijn eerste conceptuele werk, One and three chairs. een driedelige presentatie: de stoel als object, een foto en een uitvergrote foto van het woordenboeklemma 'stoel'. de relatie tussen deze drie elementen zijn in feite het kunstwerk.

1965 Joseph Kosuth scheidt kunst radicaal van niet-kunst. Volgens Kosuth is elk kunstwerk tautologisch. Op vier even grote glasplaten die tegen de muur leunen lezen we glas, leunen, helder en vierkant. Elke uitspraak is waar, al het andere is een ontkenning van het hermetische model van kunst als esthetiek. Kunst is de kentheoretische kritiek van de kunst.
tautologie - het herhalen van eenzelfde denkbeeld met een andere uitdrukking [bv. 'ik was blij en verheugd']

1967 Eerste solotentoonstelling in het Museum of Normal Art, New York.
Doceert vanaf 1968 aan de School of Visual Arts, New York.

Vanaf 1968 maakt Kosuth een serie werken waarin hij onderzoekt hoe de context de waarneming van het werk beïnvloedt. Het eerste werk in deze serie is The Second Investigation uit 1968-1970. Het werk maakt gebruik van 'The Synopsis of Categories' uit de thesaurus van Roget. Kosuths project om de wereld fragmenten van haar eigen beschrijving terug te geven, werden via advertenties in kranten en tijdschriften en via pamfletten, posters, spandoeken en affiches over de gehele wereld verspreid. Kosuth gebruikt deze 'Synopsis', een categorische beschrijving van de wereld, als middel voor zijn onderzoek naar ons denken over kunst. De diverse openbare media gaven hem de mogelijkheid te ontsnappen aan de beperkingen van een traditionele door de media gedefinieerde kunst als de schilderkunst en distributiekanalen zoals galerie en museum te ontwijken.

1969-1970 Schrijft als redacteur van het tijdschrift Art-Language talrijke theoretische artikelen over conceptuele kunst.
1971/72 Studeert filosofie.
1972-1982 Deelname documenta 5- 7 in Kassel.
1975 richt het tijdschrift The Fox op.
1992 Installatie van Documenta-Flanerie op Documenta 9.

1998 Joseph Kosuth heeft in de installatie 'Located Text, Amsterdam' tien citaten opgenomen van geleerden die met de UvA verbonden zijn geweest of die hij van bijzondere betekenis acht voor de verhouding van de universiteit tot de stad. De teksten, uitgevoerd in een klassieke en sobere maar monumentale vorm, zijn aangebracht op een gevels van de Oudemanhuispoort en het Binnengasthuis.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.