kunstbus
Dit artikel is 30-03-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Joseph Krempelsauer

Joseph Krempelsauer (Graz 1951) is een Oostenrijkse beeldend kunstenaar, vervaardigt sculpturen van alledaagse voorwerpen en huishoudelijke apparaten. Hij presenteerde onder meer stofzuigersculpturen in het Groninger Museum (1987) en een installatie op het Stationsplein in Groningen (1995), waarin 600 wasbakken werden verwerkt. Zijn werk heeft geen verwijzende betekenis; slechts de fysieke kwaliteit telt. Door herhaling van een voorwerp ontstaat een patroon op monumentaal formaat.

1992 Wasbak van wasbakken
De Oostenrijkse kunstenaar Joseph Krempelsauer legt in De Waag in Leiden de laatste hand aan een metershoge installatie, getiteld 'Fraktaai Objekt'. De term 'fraktaai' is ontleend aan de wiskunde en wordt gebruikt voor een beeld dat geheel is opgebouwd uit zelfstandige onderwerpen. Het object van Krempelsauer bestaat uit een houten constructie, waarop 400 porseleinen wasbakken worden gemonteerd. Het geheel vormt tezamen weer één hele grote wasbak. Het geheel doet wat dat betreft denken aan zo'n typisch stukje Amerikaanse vormgeving: de hamburgertent in de vorm van één hele grote hamburger. Het object wekt ook associaties met meer verfijnde kunstuitingen, zoals de 17e-eeuwse schilderijen van mensenhoofden, opgebouwd uit dierfiguurtjes. Bovendien verwijst het object naar de 'uitvinder' van de moderne kunst Marcel Duchamp, die in 1913 een omgekeerd opgehangen urinoir tot kunstwerk verklaarde. In tegenstelling tot Duchamps zogeheten 'Fontein' is het 'Fraktaai Objekt' van Krempel Sauer niet louter hilarisch en provocerend bedoeld. Hij tracht uitgaande van deze 'gewone' voorwerpen een eigen, rythmische organisatie van vormen te bereiken. Of hem dat lukt kan men vanaf donderdag bekijken in De Waag

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.