kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Joseph Semah

Woont en werkt in Amsterdam.

Joseph Semah, geboren in Baghdad en opgegroeid in Tel Aviv, belandde in 1983 in Amsterdam.

Joseph Semah houdt zich bezig met de Christelijke en Joodse invloeden op de Westerse kunst. Voor Joseph Semah zijn de joodse bronnen een niet aflatende bron van inspiratie.

Het oeuvre van de Israelisch / Nederlandse kunstenaar Joseph Semah neemt een bijzondere plaats in binnen de kunstwereld. Zijn kunstwerken en geschriften vormen de neerslag van een interdisciplinair onderzoek op uiteenlopende gebieden als filosofie, (cultuur)geschiedenis, theologie, literatuur, biologie, etymologie en kunstgeschiedenis. In die zin is Joseph Semah te beschouwen als een hedendaagse universele kunstenaar, die in een tijd van verregaande specialisatie een poging doet om een eenheid van kennis te behouden.

Joseph Semah maakt in zijn werk mede gebruik van de bronnen van zijn moedertaal. Zijn onderzoek overstijgt echter zijn persoonlijke achtergrond en richt zich in bredere zin op de verhouding tussen de cultuur van het beeld en de cultuur van het woord, en op de relaties tussen vorm en inhoud. De uitgangspunten van Joseph Semah zijn volstrekt ondogmatisch. In een voortdurende dialoog met zichzelf en met het publiek tracht hij de wortels van onze westelijke cultuur bloot te leggen en te verklaren. In die zin kan zijn werk worden beschouwd als een samenhangend geheel, dat de herinnering in stand wil houden aan kennis die in vergetelheid dreigt te raken. Met zijn po√ętische beelden, tekeningen, installaties en performances nodigt Joseph Semah telkens opnieuw uit tot een dialoog.

Relevante verwijzingen: Interview: Zien is geloven

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.