kunstbus
Dit artikel is 21-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jozef Israëls

Jozef Israëls (1824-1911)

De Nederlandse kunstschilder, aquarellist, lithograaf en etser Jozef Israëls, geboren 27 januari 1824 te Groningen, vestigde zich in 1840 in Amsterdam. Hij werd leerling van Kruseman en Pieneman.

Hij verliet Nederland om zijn studie te vervolgen in Parijs.

In 1848 keerde Jozef Israëls terug naar Nederland. De kunstenaar werd getroffen door het armoedige leven van de vissers in plaatsen als Zandvoort en Katwijk. Naast dit onderwerp leren we Jozef Israels ook kennen als historieschilder en kan ook het Joods leven als belangrijke thema worden beschouwd. Ook was Israëls een begenadigd portrettist.

In 1872 schilderden de vrienden Jozef Israëls en Hendrik Willem Mesdag (1831-1915) elkaars portret.

In het buitenland was het werk van Jozef Israëls populair. In de buitenlandse kunsthandel behoorden zijn schilderijen tot het best verkochte Nederlandse werk. Met zijn sentimentele motieven appelleerde Israëls aan de Victoriaanse gevoelswereld.

Jozef Israëls was één van de oudere en meest populaire schilders van de Haagse School, die in zijn tijd als tweede Rembrandt werd gezien. In tegenstelling tot zijn collega's schilderde hij geen landschappen maar vooral figuurstukken met vissers of boeren. Op een realistische manier gaf hij hun sobere interieur en eenvoudige levensomstandigheden weer.

Zo leren wij Israëls kennen als een historieschilder en als schilder van het vissersleven, van joodse taferelen en van boereninterieurs.

Naast de schilderkunst was Jozef ook op literair gebied actief. Hij schreef o.a. een studie over Rembrandt, de schilder, die hij zeer bewonderde. Zijn zoon Isaac Israels (1865-1934) was eveneens schilder.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 27.