kunstbus
Dit artikel is 05-08-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Juan Gris

(Madrid 23 maart 1887 - Parijs 11 mei 1927).
(Pseudoniem voor José Victoriano Gonzalès).

Juan Gris volgde een opleiding tot ingenieur maar ging in 1904 over tot de kunstopleiding in Madrid en verdiende zijn geld met het tekenen voor humoristische tijdschriften.

In 1906 kwam hij naar Parijs, waar hij ging wonen in 'Bateau-Lavoir' de naam Juan Gris aannam en zich volledig op de schilderkunst toelegde. Hier ontmoette hij o.a. Pablo Picasso, Max Jacob en Apollinaire.

Aanvankelijk stond hij sterk onder de invloed van de jugendstil en deed voornamelijk illustratief werk; ook gedurende de eerste jaren van zijn verblijf in Parijs voorzag hij in zijn onderhoud door het leveren van tekeningen voor humoristische bladen. In 1911 maakte hij zijn eerste olieverfschilderingen, die met hun methodische en logische opbouw van grote invloed zouden zijn op de verdere ontwikkeling van het kubisme.

Zijn schilderijen werden voor het eerst tentoongesteld tijdens de 'Salon des Indépendants' van 1912. In hetzelfde jaar werden zijn werken ook tentoongesteld in Barcelona, Rouen en in de 'Section d'Or'. David Henry Kahnweiler die hij sinds 1907 kende werd zijn kunsthandelaar en vriend.

In 1946 schreef de Parijse kunsthandelaar D. Kahnweiler een standaard werk over zijn vriend Juan Gris.
Kahnweiler deelt het werk in vier perioden in:
Die van het synthetisch kubisme (1911-1915),
de tijd waarin Gris ook veel met collages (zie collage) werkte en sterke kleuren als groen, zwart, blauw en bruin gebruikte.
de 'architectuur'-periode (1916-1919),
waarin de tektoniek overheerst en Gris onder invloed van Jacques Lipchitz ook metaalplastieken maakte.
De poëtische periode (1920-1923) en
de 'polyfone' periode (1924-1927),
waarin de schilder zich ook bezighield met de lithografie en de tekening en enkele decors ontwierp voor balletten van Diaghilev.

Juan Gris werd een der grondleggers van het kubisme door zijn synthetische aanpak. Hij wilde uit de vorm tot het object komen. Hij wees vanuit het analytische kubisme, dat de objecten ontleedde, de weg naar een synthetisch kubisme, waardoor hij tot een nieuwe omschrijving van de voorwerpen wilde komen.

In 1916-1917 raakte hij bevriend met Jacques Lipchitz.

In de zomer van 1919 verbleef hij met Picasso in Céret.

Zijn zeer wetenschappelijke kubistische werkzaamheden werden in 1920 door longontsteking (t.b.c.) onderbroken. Maandenlang lag hij in het ziekenhuis. Toen hij hieruit ontslagen werd, moest hij eerst aansterken en van werken kwam er niet veel. Zijn gezondheid had zo'n klap gekregen, dat hij de winters in Zuid-Frankrijk moest doorbrengen.

Samenvattend kan worden gezegd dat Gris via algemene geometrische begrippen trachtte te komen tot het individuele, tot een concretiseren van het abstracte en zelfs ritme in kleur trachtte om te zetten. Zijn werk is harmonisch en evenwichtig, met eenvoudige, afgelijnde kleurvlakken. In de briljante voordracht Les possibilités de la peinture, voor de Sorbonne gehouden in 1924, zette hij zijn kunsttheorie uiteen.

Tenslotte stierf Juan Gris op 11 mei 1927 te Boulogne-sur-Seine op veertig jarige leeftijd.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.