kunstbus
Dit artikel is 03-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jus Juchtmans

De artistieke productie van de Antwerpse kunstenaar Jus Juchtmans (°1952) getuigt van een bijzondere conceptuele hardnekkigheid. Zijn artistiek oeuvre kan worden beschouwd als een elaboratie van representeren van kleur op een drager. Acrylmedium en pigment zijn de ingrediënten die de kleur een substantiële materialiteit genereren waarin het licht zich diep in de materie verschanst en zich tegelijk aan het oog openbaart.

Schilderkunst is een blinde vlek; de kunstenaar handelt op het moment van creatie zonder na te denken en onderhandelt nadien al dan niet op een "corrigerende" manier over de opeenvolgende stadia die leiden naar een "publiek" kunstwerk.
De kwaliteit van de schilderkunst is afhankelijk van "gestuurde" toevals-handelingen die onbesliste twijfels zaaien in de intenties van de kunstenaar. De schilder werkt niet plangericht als een architect; hij kan wel een methodologische strategie bepalen en staat zelf verwonderd bij de paradoxale manier waarop de gang van de verf verloopt.

De schilderkunst van Jus Juchtmans is op materieel vlak traceerbaar; laag na laag probeert de kunstenaar de a priori onbereikbare absolute schoonheid te benaderen. Laag na laag wordt de kleur materieler en ontdoet de schilderkunst van de dwang van het platte vlak. De vloeibaarheid stolt in de diepte van het waargenomene. De kleur weerspiegelt "en grandeur" de nuances in spelingen met het licht en wordt object. De pigmenten vibreren in het synthetische bindmiddel en kunnen aanleiding zijn voor de meest spirituele, zakelijke en/of poëtische bespiegelingen en bijgedachten. Dit werk positioneert zich volledig in de abstractie en houdt zich hierdoor per definitie op in de marge van de aandacht voor schilderkunst. De geschiedenis van het autonome genieten van kleur an sich vindt zijn wortels in de na-Oorlogse Amerikaanse schilderkunst toen Barnett Newman en Marc Rothko de kleur respectievelijk beschouwden als ruimte-suggestief en/of meditatief. De breuklijn van de 20e eeuw met name de abstractie is nog steeds niet verteerd - de abstracte kunst blijft kunst die een "appel" doet op de particuliere, persoonlijke gevoeligheden/gewaarwordingen van de individuele toeschouwer en die perceptuele ervaring houdt geen rekening met een referentieel houvast in de vertrouwde en omringende omgeving.
De artistieke productie van Jus Juchtmans is een broos statement waarin intense artistieke handelingen "kunstobjecten" genereren die de volle aanleiding geven voor beschouwingen over de kunst en tegelijk een spiegel "kan" voorhouden van de stemming en het gemoed waarin de toeschouwer/ontvanger zich op dat moment "bevindt".
Het werk van Jus Juchtmans is schilderkunst die de hedendaagse en felbelaagde hamverf over de notie schoonheid met verve op scherp zet.

Luk Lambrecht
Januari 2009

Zijn werk is opgenomen in vele privé en openbare instellingen zoals het SMAK, Gent, Peter Stuyvesant Collection, Amsterdam, PMMK, Ostende, Karl Ernst Osthaus-Museum, Hagen, Museum of Contemporary Art, San Diego La Jolla, ABN/Amro Kunststichting, Amsterdam, F. van Lanschot Bankiers, Den Bosch, The Museum of Modern Art, New York, The British Museum, Whitworth Gallery, Manchester

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.