kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Juul Kraijer

1970. Woont en werkt in Rotterdam.

Juul Kraijer volgde vanaf 1989 een studie aan de Willem de Kooning Akademie. Na een moeizame start, studeert ze er in 1994 cum laude af.

1995 startstipendium Fonds BKVB
1997 startstipendium Fonds BKVB
1997 Gerard Hordijk Travel Grant to Thiruvananthapuram, India
1998 basisstipendium Fonds BKVB

Charlotte Köhler Prijs (1998)

1998
Stedelijk Museum Schiedam; Unisono 6
Stedelijk Museum Het Domein, Sittard. Prentenkabinet

1999 travel grant India, Fonds BKVB

Pendrecht Cultuur Prijs (2000)
2000 TENT., Rotterdam.
De Rotterdamse kunstenares Juul Kraijer ontvangt de Pendrechtprijs 2000 en laat ter gelegenheid daarvan een selectie uit haar oeuvre zien.
Een persoon die zich heeft onderscheiden in de gekozen discipline wordt uitgenodigd om een kunstenaar voor te dragen. Dit jaar viel Hein van Haaren (voorzitter van de Mondriaan Stichting) deze eer toe. Van Haaren reikt op 30 oktober de prijs uit aan de door hem genomineerde Juul Kraijer.

"De welsprekendheid die mijn tekeningen bezitten kan ik niet met woorden evenaren. De tekeningen zijn in geen geval afbeeldingen van reële situaties. Veeleer zijn het belichaamde gemoedstoestanden, door Japans ogende meisjes letterlijk geïncarneerd. Ze hanteren de vorm van het emblema: een beknopt samenraapsel van elementen die tezamen een metafoor tot leven wekken die de afbeelding haar betekenis verleent. De beknoptheid is hier van essentieel belang. Beknoptheid en terughoudendheid vormen de leidraad bij het tekenen, een leidraad die ik misschien niet heb gekozen, maar die de tekeningen zelf lijken te dicteren. Ze blijkt een condicio sine qua non, in haar rol als tegenpol van de bloemrijke metamorfose die zich aan het lichaam van elk meisjes voltrekt."

Met deze omschrijving typeert Juul Kraijer haar werk. Haar tekeningen en pastels worden inmiddels in steeds bredere kring gewaardeerd. Ze heeft dan ook een onmiskenbaar eigen stijl. Geen actie, geen ingewikkelde handelingen, maar de onpeilbare diepte van een individuele uiting van een levensovertuiging. De vrouwen die ze tekent zijn elegant, introvert en waakzaam. In bijna alle tekeningen ontbreekt een omgeving een perspectief. Daarmee creëert Juul Kraijer een tijdloosheid die haar werk van een klassieke schoonheid voorziet.

Na een verblijf in India treedt een verandering in haar werk op. Koos ze eerder voor de relatieve anonimiteit van Aziatisch ogende meisjes, daarna worden haar mensbeelden steeds universeler. Werkend in India, kwam het haar vreemd en onnatuurlijk over om als westerse, tussen een voornamelijk Hindoestaanse bevolking, Japanse gezichten te tekenen.

2001 Stedelijk Museum Amsterdam, Kabinet Overholland

2001 2 month working period in India studying traditional woodcarving
2002/2003 travel grant India. Fonds BKVB

(Philip Morris) Kunstprijs 2004 (2003)
Juryrapport: De naam Juul Kraijer staat al enige jaren op de lijst van de Raad van Advies Beeldende Kunst en haar werk is in die tijd ook nauwlettend gevolgd. Dit jaar leek de tijd rijp om om deze in Rotterdam wonende en werkende kunstenares voor te dragen voor De Kunstprijs 2004.
' Hoewel Juul Kraijer een relatief grote productie heeft - er zijn jaren bij dat ze meer dan vijftig tekeningen maakt - komt ieder werk moeizaam procesmatig tot stand. Wat ze tekent is vrijwel nooit scherp omlijnd met strakke contouren, omdat de ontstaansgeschiedenis van iedere tekening er een is van steeds weer over elkaar heen getekende lijnen. Uiteindelijk komt dat proces langzaam tot stilstand. Niets in de tekening is toevallig, alles is bewust gedoseerd en op elkaar afgestemd in een zorgvuldige langzame compositie. Binnen de tekening blijft niets te raden over. Alles wat overbodig is, wordt weggelaten omdat wat ze heeft te laten zien al zo veelomvattend is. Het is geen kaal werk, maar wel zuiver. Ze tekent vrouwen figuren met een wezenlijke gemoedskracht, waarover ze zelf niet de macht hebben, maar
waaraan ze ook niet willoos onderworpen zijn, die hen simpelweg bezielt. Dit komt tot uiting in een intense tekenstijl. De manier waarop met vervliegend en kwetsbaar materiaal als houtskool op papier die bezielende kracht wordt vastgelegd en haar vanzelfsprekende - gemoedereerde - beeldtaal zijn verwonderlijk, omdat iedere aanduiding achterblijft bij het ondergaan van wat je ziet.
Ze houdt alle traditionele en technische kwaliteiten van het tekenen in ere, om juist in de verbeelding die ze daarmee ontwikkelt zichzelf te zijn als kunstenaar
'.

In collectie van o.a. Modern Art New York en Museum Moderner Kunst Wenen.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.