kunstbus
Dit artikel is 18-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Karel Dujardin

Karel du Jardin (Amsterdam 1626-1678 Venetië) is bekend van zijn Italianiserende landschappen maar het is niet duidelijk of hij als jonge kunstenaar daadwerkelijk in Italië is geweest. Wel reisde Dujardin zeker naar Frankrijk omstreeks 1650.


Karel Dujardin, Commedia dell'arte show, 1657 (Louvre)


Paulus geneest de kreupele man te Lystra
1663, Karel Dujardin, Olieverf op doek, 179 x 139 cm


Anders dan het merendeel van zijn tijdgenoten was Karel du Jardin een getalenteerd schilder in niet één, maar verschillende genres. Bij het publiek is hij in het bijzonder bekend vanwege zijn intieme, verstilde landschappen, zoals het lieflijke schilderij De Geitenmelkster (1652) uit het Rijksmuseum. Hij maakte zowel zonnige Italianiserende voorstellingen als Nederlandse boerenerven met varkens en schapen. Daarnaast schilderde hij diverse verfijnde portretten van patriciërs en kooplieden.

Zijn zelfportret (1662) op koper is een van de meest aansprekende Hollandse kunstenaarsportretten uit de 17de eeuw. Verrassend zijn Du Jardins spectaculaire historiestukken op levensgroot formaat, waarvan De bekering van Saulus (1662) in de National Gallery te Londen een indrukwekkend voorbeeld is. Dikwijls koos hij voor uitzonderlijke thema's, die in de Gouden Eeuw slechts zelden door Nederlandse kunstenaars werden verbeeld.

Du Jardin werd al in zijn eigen tijd geprezen door dichters en schrijvers. Met name zijn aandacht voor detail en verfijnde schilderwijze trokken de aandacht. In 1661 roemde kunstbiograaf Cornelis de Bie: 'de netticheyt […] van syn Pinceelen en scherpe suyverheit […] daer d'ooghen langh op speelen.' Du Jardins kostbare schilderijen werden veelal gekocht door gecultiveerde, rijke individuen met een oog voor elegantie, maar ook door vooraanstaande instituten, zoals het Amsterdamse Spinhuis dat een groot regentenstuk bij hem bestelde.

Biografie
Dujardin werd in 1626 in Amsterdam geboren. Van wie de Karel Dujardin zijn opleiding kreeg is onbekend, wel zijn namen zoals Nicolaes Berchem en Paulus Potter genoemd.

Het is niet bekend of hij als jongeman naar Italië ging, maar rond 1650 vertrok hij naar Lyon. Daar stak hij zich diep in de schulden, zodat hij zijn hospita trouwde om uit de schulden te komen. Met haar trok hij naar Amsterdam waar zijn tekeningen zeer werden gewaardeerd.

Karel du Jardin was een reislustig kunstenaar. Hij verbleef zoals genoemd enige tijd in Lyon en Parijs, en zeilde met Joan Reynst, heer van Drakestein, per schip via Engeland, Portugal en Spanje naar Tanger en Algiers, waar zij Michiel de Ruyter ontmoetten. Wanneer hij in Nederland was woonde Dujardin in Den Haag of Amsterdam.

Aan het eind van zijn leven, in 1675, reisde hij naar Italië, waar zijn stijl drastisch veranderde: zijn figuren werden kleiner en zijn toon donkerder. Dujardin voegde zich bij de Bentveughels en kreeg de bijnaam Barba di Becco (Bokkebaard). De laatste jaren van zijn leven woonde Du Jardin in Rome en Venetië. In de Dogestad overleed hij in 1678 vermoedelijk als gevolg van een voedselvergiftiging na te overdadig getafeld te hebben.

Het Rijksmuseum bezit tegenwoordig een van de meest representatieve collecties schilderijen van Karel du Jardin ter wereld.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 634.